Tích hợp dữ liệu khách hàng (CDI)

CDI (Customer data intergration) – tích hợp dữ liệu khách hàng là tiến trình quản lý dữ liệu. Đây là nơi mà tất cả các dữ liệu khách hàng và khách hàng tiềm năng có thể được phân phối đến các điểm chạm một cách kịp thời và chính xác.

Với định nghĩa này, những yêu cầu duy nhất của tích hợp dữ liệu khách hàng (CDI) phải được hiểu rõ khi xem xét tổng thể mục tiêu của CRM:

 • Distributed – phân phối: Phân phối dữ liệu khách hàng từ nguồn của nó, đến tất cả các điểm chạm phải được chuẩn hóa và quản lý thông qua một điểm tham chiếu duy nhất của công ty.
 • Points of interaction – điểm chạm: Tất cả các điểm chạm của người dùng là doanh nghiệp và khách hàng. Xác định bản chất của mối quan hệ phải có truy cập đến dữ liệu khách hàng liên quan.
 • Timely – hợp thời điểm: Tất cả dữ liệu khách hàng cần thiết cho việc đưa ra quyết định phải được cung cấp trong khung giờ phù hợp với nhu cầu của từng điểm chạm.
 • Accurate – chính xác: Lưu trữ tất cả dữ liệu của khách hàng được cung cấp. Nguồn này phải thể hiện một cách nhất quán và chính xác một thực thể người tiêu dùng. Bao gồm cá nhân, hộ giao đình hay doanh nghiệp.

Vì sao CDI lại quan trọng đối với doanh nghiệp

Mặc dù nhiều công ty đã thu thập dữ liệu khách hàng. Nhưng không phải lúc nào cũng quản lý điều đó một cách hiệu quả. Do đó, các công ty có thể duy trì dữ liệu khách hàng lỗi thời, dư thừa và không nhất quán. Được thu thập thông qua các cuộc gọi điện thoại, trang mạng hoặc giao tiếp trực tiếp với khách hàng.

Chính sách tích hợp dữ liệu của khách hàng mang lại những lợi ích sau:

 • Cải thiện doanh số: Dữ liệu khách hàng chính xác cho phép các tổ chức hiểu rõ hơn về khách hàng. Và tập trung vào việc cá nhân hóa các cơ hội bán chéo và bán hàng.
 • Dịch vụ khách hàng tốt hơn: Đại lý dịch vụ khách hàng. Có thể hiểu rõ hơn toàn bộ hành trình của khách hàng khi đáp ứng các cuộc gọi dịch vụ.
 • Quản lý dữ liệu hiệu quả hơn trên cơ sở liên tục: Một khi các chính sách CDI và các nỗ lực chất lượng dữ liệu được thực hiện. Thì việc cập nhật hồ sơ của khách hàng. Cách quản lý thu thập dữ liệu thời gian thực. Và hợp nhất các silo dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
tích hợp dữ liệu khách hàng
Tích hợp dữ liệu khách hàng bắt đầu với dữ liệu được trích xuất từ các hệ thống nguồn. Dữ liệu khách hàng sau đó được làm sạch, các bản sao được xóa và thông tin được đồng bộ hóa. Sau đó, được tải vào một thư mục khách hàng chung mà toàn doanh nghiệp có thể truy cập.

Bốn kỹ thuật tích hợp dữ liệu được sử dụng trong các chiến lược CDI bao gồm:

 • Hợp nhất dữ liệu: Dữ liệu được sao chép từ nhiều nguồn. Và được tích hợp vào một kho lưu trữ dữ liệu.
 • Truyền dữ liệu: Ứng dụng sao chép và đẩy dữ liệu từ vị trí này sang vị trí khác.
 • Liên kết dữ liệu: Ở phần mềm liên kết dữ liệu cho phép một tổ chức tổng hợp dữ liệu. Lấy từ nhiều hệ thống nguồn, thành cơ sở dữ liệu ảo. Nó được sử dụng trong kinh doanh thông minh (BI) và các phân tích khác.
 • Kho dữ liệu: Kho dữ liệu lưu trữ dữ liệu được thu thập bởi các hệ thống hoạt động khác nhau. Dữ liệu được thu thập để truy cập và phân tích, thay vì xử lý giao dịch.

Tham khảo thêm: Phần mềm STHINK CRM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *