Phần mềm CRM đối với doanh nghiệp

Phần mềm CRM – Customer Relationship Management được hiểu là quản lý quan hệ khách hàng. CRM giúp doanh nghiệp quản lý các tương tác với khách hàng ở thời điểm hiện tại. Hoặc sẽ hình thành trong tương lai, từ đó hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh. Phần mềm CRM sẽ giúp doanh … Đọc tiếp Phần mềm CRM đối với doanh nghiệp