tại sao doanh nghiệp nên sử dụng sthink accounting?

• Phần mềm bao gồm 16 phân hệ, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán cơ bản theo thông tư của nhà nước.

• Ngôn ngữ C#.Net WPF SQL Sever.

• Hỗ trợ Unicode không cần chuyển đổi font.

• Miễn nhiễm virus, bảo mật cao.

• Nhập – xuất dữ liệu, báo cáo từ Excel.

• Luôn cập nhật thông tư mới nhất.

• Quản lý vấn đề chi âm.

• Nhắc nhở khoản phải thu – phải trả đến hạn.

• Phần mềm offline + online làm việc mọi lúc mọi nơi.

• Phần mềm mở (thiết kế theo khách hàng).

• Dùng thử miễn phí.

khái quát các phân hệ của sthink accounting

báo cáo tổng hợp, quản trị

• Phân hệ tập hợp tất cả báo cáo liên quan đến BÁO CÁO TÀI CHÍNH theo quy định của Nhà Nước và các báo cáo quản trị về nội bộ khác. Tại phân hệ này, người quản lý sẽ có góc nhìn bao quát về sức khỏe của doanh nghiệp theo thời gian.

mua hàng và công nợ phải trả

• Tính năng quản lý hàng hóa được mua vào và công nợ phải trả của doanh nghiệp. Từ đó người quản lý có những quyết định đặt mua hàng đúng thời điểm, tất toán công nợ đúng hạn, xây dựng mối quan hệ tốt, uy tín với nhà cung cấp.

bán hàng và công nợ phải thu

• Tính năng quản lý hàng hóa được bán ra và công nợ phải thu về của doanh nghiệp. Từ đó người quản lý biết được những nhóm hàng, mặt hàng bán chạy ở các thời điểm trong năm.
• Lên kế hoạch về đa dạng mặt hàng bán, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và có kế hoạch thu hồi công nợ của khách hàng.

quản lý thu - chi

• Tính năng quản lý thu tiền, chi tiền của doanh nghiệp.
Từ đó người quản lý nắm được dòng tiền thực có để lên được những quyết định quan trọng trong việc luân chuyển dòng tiền doanh nghiệp.

quản lý kho

• Tính năng quản lý việc nhập, xuất, tồn kho của hàng hóa, vật tư luân chuyển trong doanh nghiệp. Từ đó người quản lý nắm được số lượng và giá trị của từng nhóm hàng hóa, vật tư; Lên được những quyết định quan trọng trong việc luân chuyển hàng hóa trong kho.

KHẤU HAO PHÂN BỔ TSCĐ VÀ CCDC

• Tính năng quản lý việc tăng, giảm, trích khấu hao và trích phân bổ TSCĐ và CCDC của doanh nghiệp theo thời gian. Từ đó người quản lý nắm được danh sách các TSCĐ và CCDC doanh nghiệp hiện có và chi phí khấu hao của từng TSCĐ và CCDC.

GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

• Tính năng tính giá thành công trình, dự án. Tính năng này tập hợp doanh thu và phân bổ chi phí theo dự án để lên được báo cáo lãi lỗ của từng công trình, dự án và các báo cáo liên quan hiển thị chi tiết theo dự án.

GIÁ THÀNH SẢN XUẤT LIÊN TỤC VÀ THEO ĐƠN HÀNG

• Tính năng tính giá thành trong sản xuất. Bao gồm 2 loại hình sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp là: Sản xuất liên tục và sản xuất theo đơn hàng.

QUẢN TRỊ CHI PHÍ THEO KHOẢN MỤC

• Tính năng thống kê các chi phí của doanh nghiệp phát sinh hàng ngày theo khoản mục. Từ đó người dùng có thể theo dõi được tình hình phát sinh tổng hợp hoặc chi tiết của các khoản chi phí theo từng nhóm phí như: CHI PHÍ TIẾP KHÁCH, CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ NGÂN HÀNG, CHI PHÍ THƯ TÍN, CHI PHÍ LƯƠNG, CHI PHÍ BẢO HIỂM… và quyết định các khung chi phí của doanh nghiệp một cách hợp lý theo từng thời điểm trong năm.

BÁO CÁO THUẾ

• Tính năng thống kê các hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp theo thời gian. Từ đó người quản lý sẽ biết được số thuế còn phải đóng cho Nhà Nước ở các kỳ kế toán, tránh bị phạt khi không nộp đủ và đúng hạn quy định.

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

• Tính năng quản lý thông tin nhân viên làm việc trong doanh nghiệp và số liệu thống kê thuế thu nhập cá nhân của nhân viên trong doanh nghiệp. Từ đó doanh nghiệp nắm được số tiền thuế TNCN đã nộp giùm cho nhân viên và lên được các báo cáo theo quy định của Nhà Nước về thuế TNCN.

QUẢN TrỊ THEO TRƯỜNG TỰ DO

• Tính năng mở rộng giúp cho doanh nghiệp quản trị mở rộng theo ý muốn. Phần mềm cho người dùng tự định nghĩa và khai báo thêm 3 cấp độ quản trị mở rộng đi kèm theo là các báo cáo thống kê tương ứng.

NỀN TẢNG quản trị doanh nghiệp toàn diện

PHẦN MỀM STHINK lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Chuyên hỗ trợ tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp với đặc thù kinh doanh sản xuất của từng doanh nghiệp.