Bảng giá phần mềm sthink

Chi phí chỉnh sửa phần mềm theo man / months

chi phí chỉnh sửa và triển khai Phần Mềm

Phần mềm kế toán bản chuẩn STA

PHẦN MỀM KẾ TOÁN BẢN CHUẨN STA (STHINK ACCOUNTING)

Phần mềm kế toán chuyên sâu bản chuẩn STE

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU BẢN CHUẨN ste

Phần mềm quản lý bán lẻ bản chuẩn STI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN LẺ BẢN CHUẨN STI

Bảng giá thuê sever SThink

BẢNG GIÁ THUÊ SEVER STHINK