STHINK CRM giúp doanh nghiệp quản lý khách hàng hiệu quả

tính năng của sthink crm

quản lý khách hàng

♦ Import danh sách khách hàng đã ký hợp đồng với công ty.
♦ Lưu trữ thông tin khách hàng một cách chính xác và đầy đủ nhất. Phục vụ việc theo dõi và chăm sóc chu đáo khách hàng, phân loại đánh giá khách hàng tiềm năng.
♦ Quản lý thông tin khách hàng nhiều giai đoạn (khách hàng đầu mối, khách hàng tiềm năng, khách hàng ký hợp đồng…)

quản lý thông tin giao dịch với khách hàng

♦ Theo dõi tình hình bán hàng thông qua tình trạng chăm sóc khách hàng (Khách hàng mới, đã báo giá, đang theo dõi, đã chốt đơn).
♦ Theo dõi tình trạng đơn hàng, bill hàng.
♦ Danh mục lịch sử giao dịch khách hàng, số lần nhân viên của doanh nghiệp liên hệ chăm sóc khách hàng trong quá trình từ lúc bắt đầu liên lạc khách hàng báo giá đến lúc ký hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau hợp đồng.
♦ Xem lịch sử giao dịch chi tiết của từng khách hàng.

 

Quản lý nhân viên phụ trách khách hàng

♦ Quản lý nhân viên phụ trách từng khách hàng.
♦ Phân quyền quản lý khách hàng theo nhóm nhân viên, linh động việc hỗ trợ khách hàng.

quản lý quy trình báo giá, danh mục hợp đồng

♦ Quản lý quy trình báo giá: Lập báo giá gởi khách hàng theo form mẫu được thiết kế sẵn → Đính kèm hình ảnh sản phẩm trên file báo giá → Ghi nhận thời gian báo giá, lên lịch nhắc theo dõi thời gian báo giá, gọi điện hỏi thăm khách hàng để tiến hàng việc ký hợp đồng.
♦ Quản lý danh mục hợp đồng, theo dõi tình trạng thực hiện hợp đồng, gọi điện chăm sóc khách hàng

quản lý danh mục sản phẩm

♦ Quản lý danh mục sản phẩm theo nhiều tiêu chí: giá sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, thuộc tính sản phẩm, phân nhóm sản phẩm chiến lược theo tháng,…

chăm sóc khách hàng

♦ Tạo danh mục trạng thái chăm sóc khách hàng để quản lý và theo dõi khách hàng đang được nhân viên chăm sóc đến giai đoạn nào (Khách hàng mới, đã báo giá, đang theo dõi, đã ký hợp đồng, đã chấm dứt hợp đồng…)
♦ Chăm sóc khách hàng dựa vào tiêu chí: dựa vào doanh thu khách hàng mang lại, dựa vào tiềm năng khách hàng ngoài thị trường so sánh lợi thế của khách hàng với doanh thu bán hàng có tương đương với nhau, dựa vào lịch sử hành vi mua hàng của khách hàng…
♦ Tự động gởi tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng/ Gởi tin nhắn khi có chương trình khuyến mãi.
♦ Thông báo, nhắc nhở lịch hẹn và chăm sóc khách hàng định kỳ.

xây dựng tổng đài tích hợp crm

♦ Nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng có thể nghe/gọi đến khách hàng ngay chính trên phần mềm CRM.
♦ Thống kê tần suất khách hàng gọi điện thoại
♦ Thống kê tần suất nhân viên gọi điện chăm sóc khách hàng
♦ Báo cáo tần suất gọi điện chăm sóc khách hàng.
♦ Báo cáo Popup đơn hàng dựa vào số thực tế trên phần mềm bán hàng

báo cáo quản trị

♦ Quản lý doanh số theo khu vực bằng bản đồ
♦ Báo cáo khách hàng không phát sinh đơn hàng trong tháng
♦ Báo cáo so sánh phân loại khách hàng theo doanh thu công ty, theo tiềm năng thị trường.
♦ Báo cáo chi phí hoạt động khuyến mãi.
♦ Báo cáo tỷ lệ đơn hàng thành công trong tháng theo khách hàng/ tất cả khách hàng.
♦ Báo cáo thống kê tỷ lệ chuyển đổi cơ hội từ khách hàng đầu mối → Khách hàng tiềm năng → Khách hàng ký hợp đồng.
♦ Báo cáo thống kê số lượng khách hàng tiềm năng, khách hàng ký hợp đồng trong tháng.
♦ Báo cáo tỷ lệ số lượng báo giá so với hợp đồng phát sinh trong tháng.
♦ Báo cáo doanh số sản phẩm chiến lược tháng.
♦ Báo cáo tổng số lượng từng sản phẩm/ nhóm sản phẩm bán ra theo tháng.
♦ Báo cáo doanh số sản phẩm chiến lược so với tổng doanh số bán tháng

NỀN TẢNG quản trị doanh nghiệp toàn diện

PHẦN MỀM STHINK lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Chuyên hỗ trợ tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp với đặc thù kinh doanh sản xuất của từng doanh nghiệp.