ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TW

Điểm khác biệt của SThink TW

 

Với SThink TW nhà quản trị sẽ nắm bắt đầy đủ quá trình làm của nhân viên từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.
 – Cấu trúc phân cấp công việc, dự án – hạn mục: theo dõi chi tiết nội dung cụ thể từng công việc của một kế hoạch, từng hạn mục trong một dự án.
– Tạo và thiết lập công việc: nhà quản trị, người quản lý có thể thiết lập công việc của một kế hoạch hay công việc của một dự án cho từng nhóm hay cá nhân phải thực hiện.
 Phê duyệt, phân quyền duyệt công việc
Nhà quản trị sẽ trực tiếp phê duyệt công việc hay dự án – hạn mục theo các chỉ tiêu đặt ra, hoặc kiểm tra kết quả làm việc của nhân viên có đủ điều kiện được duyệt để làm bước tiếp theo hay hủy trả về.
Ngoài ra, nhà quản trị có thể phân quyền duyệt cho nhân viên quản lý cấp dưới mình thực hiện duyệt thay
– Chia sẻ kế hoạch, công việc dễ dàng cùng với file ghi chú đính kèm.
– Thiết lập chế độ nhắc nhở, cảnh báo, gởi thông báo qua email.
– Chế độ chat trao đổi để tiện việc trao đổi công việc.-
– Các báo cáo phục vụ thống kê
* Thống kê các nội dung công việc, các dự án, hạn mục mới tạo và chờ duyệt.
* Báo cáo tình trạng duyệt các công việc, dự án, hạn mục.
* Thống kê năng suất làm việc của nhân viên qua công việc, dự án -hạn mục.
* Theo dõi tiến độ từng công việc, hạn mục – dự án

Các bước tiến hành trong quản lý Teamwork

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *