QUẢN LÝ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ TOÀN DIỆN

PHỐI HỢP NHỊP NHÀNG GIỮA CÁC PHÒNG BAN

CHUẨN HÓA VÀ TỐI ƯU LUỒNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

tính năng chính của sthink workflow

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Tăng cường hiệu quả và tính chính xác của công tác quản lý hợp đồng: Phần mềm giúp số hóa toàn bộ quy trình quản lý hợp đồng, từ tạo mới, ký kết, thực hiện, đến thanh lý hợp đồng. Điều này giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Nâng cao khả năng theo dõi và kiểm soát hợp đồng: Phần mềm cung cấp các công cụ trực quan để theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời. Điều này giúp đảm bảo hợp đồng được thực hiện đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng chi phí.

 

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Ngoài ra việc quản lý khách hàng cũng đã được tối ưu hóa để có thể nắm bắt và kiểm soát linh động với các thông tin được nhập vào phần mềm chi tiết, cụ thể.

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Quản lý công việc của các nhân viên trong hệ thống nay đã được kiểm soát linh động hơn thông qua các mã công việc, từ đó việc phân công công việc thực hiện nhanh hơn và đơn giản hơn với các mã công việc đã được tạo trước đó.

 

Quản lý và tự động hóa các quy trình trong doanh nghiệp

Quản lý lịch làm việc
Quản lý timesheet nhân viên

Latest News