Quản lý bán hàng, công nợ phải thu

Kế toán bán hàng có vai trò quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn cả toàn kinh tế quốc dân. Đối với bản thân doanh nghiệp có bán hàng mới có thu nhập để bù đắp những chi phí bỏ ra, có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống của người lao động. Phản ánh kịp thời doanh thu bán hàng để xác định kết quả bán hàng, nắm bắt tình hình tiêu thụ giúp ban Lãnh đạo đưa ra quyết định và phương án điều chỉnh kịp thời

Phân hệ kế toán bán hàng

Tính năng chính SThink Accounting

– Lập và in đơn hàng bán, hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho, hóa đơn dịch vụ, phiếu nhập hàng bán, dịch vụ trả lại.
– Tự động tính giá vốn của hàng bán theo nhiều phương pháp khác nhau: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, giá nhập trước xuất trước.
– Cho phép xuất hàng từ nhiều kho; tự động kiểm tra hàng tồn kho hiện thời; kiểm tra số dư hiện thời của khách hàng.
– Tự động tính toán thuế và chuyển thông tin sang bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra. Cho phép sửa tiền thuế (làm tròn số). Cho phép theo dõi thuế theo vụ việc/hợp đồng và tách theo cục thuế.
– Cho phép theo dõi hóa đơn bán hàng chi tiết theo nhân viên/bộ phận kinh doanh; thời hạn thanh toán.
– Quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng, từng hóa đơn, từng hợp đồng.
– Cảnh báo đến hạn thanh toán đối với công nợ, hóa đơn đến hạn hoặc quá hạn.
– Cho phép xử lý giảm trừ công nợ chi tiết theo hóa đơn trong các trường hợp hàng bán bị trả lại, giảm giá, chênh lệch tỷ giá, tạm ứng trước tiền hàng và các khoản giảm trừ khác.
– Nghiệp vụ thanh toán bù trừ và phân bổ công nợ được mở rộng để đáp ứng trong nhiều trường hợp thực tế, qua đó giải quyết được nhiều bài toán nghiệp vụ theo dõi công nợ tại các doanh nghiệp hiện nay.
Màn hình nhập hóa đơn dịch vụ

 

Màn hình phân hệ kế toán bán hàng

 

– Nhiều tính năng hỗ trợ như: Hỗ trợ phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn, điều chỉnh tiền thu của các hóa đơn, đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hóa đơn.
Cho phép in hóa đơn từ chương trình trên mẫu in sẵn hoặc in hóa đơn trực tiếp từ chương trình.
– Các báo cáo bán hàng và phân tích đa dạng, hỗ trợ công tác phân tích bán hàng – nhóm hàng bán chạy, mặt hàng lãi cao, các khách hàng mua trung thành, thanh toán đúng hạn… từ đó đưa ra phương án bán hàng tốt hơn, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.
 + Báo cáo bán hàng: Bảng kê hóa đơn bán hàng, Bảng kê phiếu nhập hàng bán bị trả lại, Bảng kê hóa đơn của một mặt hàng, Bảng kê hóa đơn của một mặt theo nhóm khách hàng, Bảng kê hóa đơn của một khách hàng nhóm theo mặt hàng, Báo cáo tổng hợp bán hàng theo giá bán…
 + Báo cáo bán hàng theo tài khoản: Tổng hợp doanh thu bán hàng, tổng hợp doanh thu theo ngày…
 + Báo cáo công nợ theo khách hàng: Bảng kê chứng từ theo khách hàng, Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng, So sánh số phát sinh giữa 2 kỳ của khách hàng, Báo cáo tổng hợp phát sinh nhiều kỳ của các khách hàng,…
 + Báo cáo công nợ theo hóa đơn: Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn, Bảng kê công nợ của các hóa đơn theo hạn thanh toán,….
 + Báo cáo về hợp đồng và đơn hàng: Sổ chi tiết hợp đồng, Tổng hợp số phát sinh theo hợp đồng, Tổng chi phí theo hợp đồng, ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *