Quản lý hàng tồn kho

Các hoạt động sản xuất, mua bán và trao đổi hàng hóa trong các doanh nghiệp ngày càng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Cần một kế hoạch về công tác quản lý hàng tồn kho chặt chẽ, và theo dõi một số hạch toán nghiệp vụ mua – bán, xuất – nhập kho. Chương trình SThink Accounting cung cấp đầy đủ tính năng hỗ trợ người dùng quản lý đầy đủ thông tin, kịp thời, hữu ích phục vụ công việc kế toán kho trong doanh nghiệp.
Phân hệ kế toán tồn kho

Quản lý danh mục và chứng từ

– Chương trình cho phép khai báo các tham số hệ thống ( lựa chọn cách tính giá, ngày bắt đầu tính và áp giá cho các phiếu xuất khi lưu, mã chứng từ áp tiền chênh lệch…). Lựa chọn các phương pháp đánh giá hàng tồn kho khác nhau đối với các vật tư, hàng khác nhau.
– Cho phép phân nhóm danh mục vật tư, hàng hóa theo các trường: theo mục đích sản xuất, theo nước sản xuất, theo tính chất của hàng hóa, vật tư. Khai báo nhiều thông tin khác nhau về hàng hóa, vật tư, quản lý hàng hóa, vật tư có hoặc không theo dõi tồn kho.
– Danh mục quy đổi theo nhiều đơn vị tính, phần mềm SThink chú trọng việc quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính cho phép người dùng có thể nhập – xuất kho theo thùng – hộp, tấn – kg, vỉ – viên, cuộn – m, ….
– Trong trường hợp có nhiều kho và có sự điều chuyển giữa các kho thì chương trình hỗ trợ người dùng đánh số thứ tự ưu tiên cho các kho trong vấn đề điều chuyển để nhận biết được chứng từ nào phát sinh trước.
– Lập và in phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu điều chuyển kho.

Quản lý theo dõi tồn kho

– Chương trình cho phép quản lý hàng gửi bán tại các đại lý tương tự như hàng tồn tại các kho của công ty – có thể in các báo cáo nhập – xuất – tồn, thẻ kho… . Mỗi đại lý sẽ coi như là một kho và cũng khai báo trong danh mục kho hàng.
– Người dùng còn có thể quản lý hàng hóa, vật tư theo kho hoặc theo vị trí.
– Cho phép người sử dụng “có” hoặc “không” kiểm tra việc xuất kho âm, chỉ cảnh báo hoặc không cho xuất kho nếu số lượng xuất vượt định mức tồn kho tối thiểu được người dùng quy định trong chương trình. Như vậy, sẽ giúp người dùng kiểm soát tốt tình hình nhập, xuất, kho.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho

– Tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình tháng: Giá xuất kho được tính vào cuối tháng sau khi ta đã cập nhật xong tất cả các chứng từ đầu vào của các hàng hóa vật tư. Giá này được tính và cập nhật cho các phiếu xuất, cập nhật vào giá vốn của các hoá đơn bán hàng và các phiếu nhập theo giá trung bình
– Tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình di động: Chương trình cho phép tính giá hàng tồn theo phương pháp trung bình di động theo ngày – mỗi ngày chương trình sẽ tính lại giá trung bình và các phiếu xuất trong ngày có cùng 1 giá xuất.
– Tính giá tồn kho theo phương pháp nhập trước – xuất trước: Chương trình tính giá NTXT bằng cách trừ dần từ các phiếu nhập theo nguyên tắc NTXT, giá NTXT không được tính ngay khi làm phiếu xuất mà chỉ được cập nhật khi ta chạy chức năng ” Tính đơn giá NTXT”.
– Tính giá tồn kho theo phương pháp đích danh: Người sử dụng sẽ tự chọn giá xuất và chương trình không can thiệp gì cả, chương trình chỉ dựa trên giá NSD chọn để tính ra giá trị tồn kho.

 

Sơ đồ quy trình quản lý hàng tồn kho

Báo cáo phần mềm

Quản lý chặt chẽ tình hình nhập – xuất – tồn trong kho qua các báo cáo nhập kho, báo cáo xuất kho, báo cáo hàng tồn kho, thẻ kho, sổ chi tiết vật tư. Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn quy đổi theo đơn vị tính, báo cáo tồn kho dưới định mức tối thiểu, báo cáo tồn kho trên định mức tối đa. Báo cáo tồn kho theo phiếu nhập ( giá NTXT)…
Quản lý tốt hàng tồn kho giúp doanh nghiệp chủ động trong SXKD là một trong những tiêu chí của các thành viên lập trình nên chương trìnhSThink Accounting nhằm hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, nhà đầu tư sử dụng vốn một cách hiệu quả, nâng cao chất lượng và năng suất sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *