Quản lý mua hàng

Bên cạnh việc bán hàng, thì mua hàng cũng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. SThink Accounting hỗ trợ theo dõi quá trình mua hàng từ khi đặt mua cho đến khi nhận hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Quản lý toàn bộ số công nợ của doanh nghiệp.

Phân hệ kế toán mua hàng

Tính năng chính SThink

– Lập và in đơn hàng mua , hóa đơn mua hàng nội địa – nhập khẩu, hóa đơn dịch vụ, phiếu nhập chi phí mua hàng, hóa đơn mua dịch vụ.
– Trên một phiếu nhập cho phép theo dõi nhiều hợp đồng/ dự án.
– Cho phép một phiếu nhập có thể nhập cho nhiều kho.
– Có thể tra phiếu nhập mua khi làm phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.
– Tự động tính thuế trong trường hợp nhập đơn hàng mua với giá đã bao gồm thuế.
– Cập nhật các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế đầu vào, cho phép nhập nhiều hóa đơn thuế đầu vào liên quan đến 1 phiếu nhập để lên bảng kê hóa đơn thuế GTGT đầu vào, cho phép tách theo vụ việc/ hợp đồng và cục thuế.

Phân hệ kế toán mua hàng

– Quản lý công nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp, từng hóa đơn, từng hợp đồng.
– Cho phép thực hiện các bút toán điều chỉnh, bút toán bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp.
– Hỗ trợ tính năng phân bổ trả tiền hàng cho các hóa đơn, điều chỉnh tiền trả cho các hóa đơn, đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các hóa đơn.
– Cho phép in phiếu nhập kho, phiếu thanh toán tạm ứng từ chương trình theo mẫu sẵn có hoặc chỉnh sửa theo đặc thù của từng doanh nghiệp.
 

 

 

-Danh mục điều khoản thanh toán giúp người dùng theo dõi công nợ thanh toán cho nhà cung cấp, theo dõi hạn thanh toán, cảnh báo công nợ đến hạn thanh toán.
– Các báo cáo mua hàng:
+ Báo cáo hàng nhập mua: Tổng hợp hàng nhập mua, Bảng kê phiếu nhập, Báo cáo so sánh mua hàng giữa 2 kỳ,…
+ Báo cáo công nợ nhà cung cấp: Bảng kê chứng từ theo nhà cung cấp, Sổ đối chiếu công nợ, Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp,…
+ Báo cáo công nợ theo hóa đơn: Bảng kê hóa đơn mua hàng và dịch vụ, Bảng kê hóa đơn sắp đến hạn thanh toán, Sổ nhật ký mua hàng,…
+ Báo cáo hợp đồng đơn hàng

 

Mua hàng là khâu khởi đầu của hoạt động doanh nghiệp, do đó ” Kế toán mua hàng” cần phải có kế hoạch quản lý việc mua vật tư, hàng hóa theo dõi chặt chẽ công nợ nhà cung cấp giúp Ban lãnh đạo đưa ra phương hướng điều chỉnh thích hợp và kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc chọn nhà cung cấp và chất lượng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *