Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP là hệ thống hoạch định các nguồn lực sản xuất.  Là giải pháp để quản lý hiệu quả hệ thống kiểm soát và hoạch định được vi tính hóa.

Tổng quan về phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất kết nối quy trình từ quản lý đơn đặt hàng. Khai báo và quản lý BOM (Định mức vật tư), hoạch định nhu cầu vật tư. Sau đó cập nhật và kiểm soát tiến độ sản xuất. Thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, kiểm soát tiêu hao vật tư,…. Giúp ban lãnh đạo kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

Đặc điểm chính của phần mềm quản lý sản xuất SThink

Phần mềm Quản lý sản xuất SThink MRP
Phần mềm Quản lý sản xuất SThink MRP

Gửi mẫu, sản xuất thử, duyệt mẫu

 • Đây là giai đoạn đầu, khi khách hàng xem xét các mẫu sản phẩm của công ty và đưa yêu cầu mẫu sản phẩm họ muốn làm.
 • Phần mềm sẽ nhận khai báo trong giai đoạn sản xuất mẫu thử để gửi cho khách hàng.
 • Sau khi sản xuất thử xong thì tới giai đoạn gửi mẫu cho khách hàng duyệt mẫu, duyệt thành công sẽ tạo đơn hàng và ra lệnh sản xuất.
 • Sau đó sẽ tiến hành định mức nguyên liệu.

Khai báo định mức nguyên liệu (BOM) và công đoạn sản xuất.

 • Khai báo các công đoạn sản xuất từng sản phẩm.
 • Khai báo định mức nguyên liệu cho từng công đoạn, sản phẩm hay đơn hàng.
 • Khai báo tỷ lệ hao hụt nguyên liệu cho phép theo công đoạn sản phẩm. Tỷ lệ hao hụt trong hoặc ngoài định mức.
 • Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import dữ liệu định mức
 • Quản lý đăng ký BOM theo thời hạn (BOM có ngày hiệu lực).

Tiếp theo là hoạch định nhu cầu vật tư và tiến hành mua hàng.

Hoạch định nhu cầu vật tư phần mềm quản lý sản xuất

 • Căn cứ vào định mức nguyên liệu (BOM) đã đăng ký, NVL tồn kho và dự kiến nhập kho được tính toán để đáp ứng kế hoạch sản xuất theo quy định.
 • Căn cứ vào thời gian đặt mua nguyên vật liệu (từ khi đặt mua đến khi NVL về kho).
 • Căn cứ số lượng tiêu hao theo định mức kế hoạch sản xuất hoặc số lượng tiêu hao bình quân.
 • Phần mềm hỗ trợ tính toán thời gian dự kiến đặt mua nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguyên vật liệu cho sản xuất nhưng thời hạn lưu kho ngắn nhất.

Lập kế hoạch sản xuất:

 • Tổng hợp nhu cầu sản xuất
 • Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào yêu cầu của bên đặt hàng
 • Kiểm soát kế hoạch sản xuất. Cảnh báo khi lập kế hoạch sản xuất vượt quá năng lực sản xuất của nhà máy hoặc thiếu hụt nguyên liệu,…
 • Lập lệnh sản xuất với các thông tin khai bảo theo yêu cầu dặc thù quản lý như số lượng, đơn hàng, máy móc, công đoạn, thời gian bắt đầu/kết thúc,…
 • Theo dõi tình trạng thực hiện lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất. Cảnh báo trường hợp thiếu hụt/dư thừa. Cảnh báo chậm tiến độ thực hiện lệnh/kế hoạch sản xuất căn cứ vào dữ liệu hoạt động thống kê sản xuất.

Hỗ trợ dữ liệu tính giá thành

Kế thừa dữ liệu các định mức nguyên liệu (BOM), các nghiệp vụ nhập xuất.

Thống kê hao hụt theo công đoạn sản xuất giúp chức năng tính giá thành của modules tài chính kế toán thực hiện nhanh chóng và chính xác so với thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *