Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

1. Tổng quan về phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất cho phép người dùng xử lý tất cả công việc liên quan đến quy trình sản xuất sản phẩm trên cùng một hệ thống tập trung và duy nhất, giúp nhà quản lý nắm bắt toàn diện tình hình sản xuất một cách liên tục, chính xác. Dữ liệu tự động kết chuyển để phục vụ đa dạng các báo cáo thống kê. Nhà quản lý có cái nhìn bao quát về quy trình sản xuất từ khâu nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất, mua nguyên vật liệu, đến khâu sản xuất sản phẩm, nghiệm thu và cuối cùng hoàn thành sản phẩm và giao hàng.

Nhờ phần mềm quản trị sản xuất, nhà quản lý dễ dàng phân tích được tình hình sản xuất một cách chính xác, nhất quán, kịp thời đưa ra những giải pháp kế hoạch giúp thúc đẩy doanh số, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

phần mềm quản lý sản xuất

Quy trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –

2. Các phân hệ chính và chức năng của Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

2.1 Hệ thống và tiện ích trong phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP

 • Quản lý user, nhóm user đăng nhập và phân quyền chi tiết.
 • Quản lý các thông tin vận hành của doanh nghiệp.
 • Các tiện ích hỗ trợ trong việc nhập liệu; dò số liệu báo cáo; khóa số liệu; backup số liệu.
 • Nhật ký nhập liệu của người dùng trên phần mềm.

2.2 Chức năng cảnh báo nhắc nhở công việc trên Dashboard

 • Các thông tin cần cảnh báo, nhắc nhở được quản trị tập trung ở 1 màn hình duy nhất.

Phần mềm quản lý sản xuất

Màn hình nhắc nhở công việc của phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP

 • Các thông tin được cập nhật và thể hiện liên tục theo thời gian thực để người quản lý nắm bắt và có phương án giải quyết ngay lập tức.
 • Một số thông tin cảnh báo, nhắc nhở tiêu biểu của phần mềm quản trị sản xuất:
  • Cảnh báo đơn hàng bán chưa tạo lộ trình sản xuất.
  • Cảnh báo đơn hàng bán chưa tạo lệnh sản xuất.
  • Thông báo chi tiết về lệnh sản xuất, lộ trình sản xuất đã được tạo đến từng bộ phận liên quan.
  • Cảnh báo chưa tạo BOM cho sản xuất.
  • Cảnh báo các phiếu yêu cầu đang chờ cấp quản lý duyệt.
  • Cảnh báo deadline tiến độ sản xuất của các công đoạn, bộ phận trong quá trình sản xuất
  • Cảnh báo về deadline mua hàng, nhập hàng cho sản xuất.
  • Cảnh báo, nhắc nhở về lịch kiểm kê kho định kỳ.
  • Cảnh báo về hàng hóa vượt mức tồn tối thiểu, vượt mức tồn tối đa quy định trong kho.

2.3 Quản lý bán hàng

phần mềm quản lý sản xuất

Quy trình bán hàng
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –

 • Quản lý lịch sử về các mẫu đơn hàng, lịch sử làm việc với khách hàng qua các giai đoạn báo giá, đơn hàng.
 • Quản lý chi tiết về doanh số của nhân viên bán hàng và xây dựng thang hoa hồng nhân viên bán hàng sẽ nhận được.
 • Dự toán giá thành cho đơn hàng.
 • Quản lý việc sắp xếp sản phẩm đóng hàng lên các xe, container.
 • Quản lý thời gian giao hàng và tiến độ giao hàng cho khách hàng.

2.4 Quy trình mua hàng

phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP

Quy trình mua hàng
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –

 • Quản lý lịch sử về các yêu cầu mua hàng của các bộ phận; lịch sử làm việc với nhà cung cấp qua báo giá, đơn hàng mua.
 • Quản lý về deadline, tình hình nhà cung cấp giao hàng theo thời gian.
 • Quản lý về việc nhập mua hàng theo lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, lộ trình sản xuất.

2.5 Quy trình sản xuất

phần mềm quản lý sản xuất

Quy trình sản xuất
– Phần mềm quản trị sản xuất SThink MRP –

 • Quản lý BOM sản xuất
 • Quản lý việc hao hụt nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý các sản phẩm cùng quy cách sản phẩm qua từng công đoạn sản xuất.
 • Quản lý sản xuất theo đơn hàng, lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, lộ trình sản xuất.
 • Quản lý sản xuất theo tiến độ sản xuất, deadline sản xuất.
 • Quản lý sản xuất trong phân đoạn đem đi gia công bên ngoài.
 • Quản lý tất cả các loại chi phí vận hành trong quá trình sản xuất, chi tiết đến từng dây chuyền sản xuất.
 • Quản lý năng suất hoạt động của máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý và phân bổ nguồn lực lao động trong quá trình sản xuất.
 • Quản lý việc đóng gói sản phẩm, dán tem, barcode sản phẩm.
 • Báo cáo so sánh định mức sản xuất giữa dự toán và thực tế sản xuất.

2.6 Quản lý QA/QC

 • Quản lý lịch sử về việc đánh giá chất lượng sản phẩm qua từng dây chuyền sản xuất theo thời gian.
 • Quản lý được tỉ lệ chất lượng mỗi loại sản phẩm sau mỗi công đoạn sản xuất.

2.7 Quản lý tồn kho

 • Quản lý nhiều đơn vị tính quy đổi, nhiều quy cách sản phẩm hàng hóa.
 • Quản lý vị trí đặt sản phẩm hàng hóa trong kho.
 • Quản lý sản phẩm hàng hóa chậm lưu chuyển trong kho.
 • Quản lý về việc xuất nhập tồn kho chi tiết theo lô date, LOT, Barcode, kiện, đơn vị tính,…
 • Quản lý nhiều phương pháp tính giá vốn chạy song song trong quá trình sản xuất.

2.8 Quản lý quản trị

 • Đánh giá về năng lực cung ứng của các nhà cung cấp theo thời gian.
 • Kế thừa dữ liệu từ việc quản lý và phân bổ nguồn lực lao động trong sản xuất cho việc chấm công tính lương của bộ phận nhân công sản xuất.
 • Dự trù được khối lượng nguyên vật liệu cần nhập cho việc sản xuất.
 • Nắm bắt được lượng hàng hóa sản phẩm đang tồn trong kho, chậm lưu chuyển,…
 • Đánh giá được kết quả của quá trình sản xuất của từng đơn hàng, từng sản phẩm hoàn chỉnh. Từ đó điều chỉnh cho phù hợp giữa kế hoạch và thực tế.
 • Báo cáo chi phí giá thành trong sản xuất.
 • Tự động gửi mail cuối ngày cho các cấp quản trị về các báo cáo tình hình sản xuất trong ngày.

3. Lợi ích khi sử dụng Phần mềm quản lý sản xuất – SThink MRP

phần mềm quản lý sản xuất

Phần mềm quản lý sản xuất SThink MRP

 • Phần mềm quản lý sản xuất STHINK MRP được thiết kế với đầy đủ các chức năng cần thiết của một phần mềm quản trị sản xuất hiệu quả. Các phân hệ cốt lõi được kết nối chặt chẽ với nhau hoạch định chính xác nhu cầu vật tư, lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ thực hiện; giúp ban lãnh đạo kiểm soát rủi ro và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
 • Phần mềm quản trị sản xuất quản lý tổng thể, xuyên suốt mọi vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất, tăng năng suất làm việc và giảm thời gian thao tác đến 50% so với khi thực hiện bằng cách thủ công. 
 • Tối ưu được các nguồn lực cần thiết trong sản xuất. Dự trữ tồn kho hợp lý, tận dụng tối đa nguyên vật liệu đầu vào, qua đó giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất. 

 • Quản lý quy trình sản xuất đảm bảo tính khoa học, chính xác, hiệu quả cho người quản lý trong suốt quá trình làm việc. Nhờ đó cải thiện chất lượng sản phẩm, tránh lãng phí và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, tránh sai sót và giao hàng đúng hẹn.
 • Phần mềm quản trị sản xuất được cập nhật liên tục tình hình đơn hàng, nguyên vật liệu, nhân công, năng suất sản xuất… của doanh nghiệp theo thời gian thực, giúp các bộ phận phân bổ nguồn lực hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí cũng như tiến độ sản xuất, kịp thời đưa ra giải pháp kế hoạch giúp thúc đẩy doanh số và xử lý tình trạng xấu phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

»»» Xem thêm về Lợi ích của STHINK MRP

»»» Xem thêm về Quy trình quản lý sản xuất trong phần mềm quản trị sản xuất MRP

»»» Các bài viết khác về Phần mềm quản lý sản xuất MRP

Để được tư vấn về phần mềm, Quý khách hàng liên hệ qua số Hotline:
0903 100 558 – (028) 3974 5006

Tham khảo bảng phí phần mềm đang ưu đãi tại https://sthink.com.vn/bang-gia 

Phần mềm STHINK chuyên lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý khách hàng. Chuyên hỗ trợ tư vấn giải pháp quy trình vận hành phần mềm phù hợp với đặc thù kinh doanh sản xuất của từng doanh nghiệp.

Để xem thêm chi tiết về các Phần mềm của SThink. Quý khách vui lòng truy cập link:  https://sthink.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.