Phần mềm kế toán SThink Accounting

Bài viết giới thiệu về phần mềm kế toán SThink Accounting. Sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các ưu điểm của sản phẩm này.

Phần mềm SThink bao gồm 16 phân hệ. Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán cơ bản, chuẩn theo thông tư, nghị định của nhà nước. Giảm thiểu phần lớn khối lượng công việc cho kế toán của công ty.

Giới thiệu phần mềm kế toán SThink Accounting
Giới thiệu phần mềm kế toán SThink Accounting

Phần mềm kế toán SThink Accounting được chia bố cục thành nhiều phân hệ, gồm:

Hệ thống

 • Các chức năng quản lý người sử dụng.
 • Quản lý số liệu.
 • Quản lý các danh mục dùng chung.
 • Thực hiện các khai báo ban đầu.
 • Các tiện ích.

Tổng hợp

Phân hệ kế toán tổng hợp đóng vai trò tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ.

 • Cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán phân bổ.
 • Kết chuyển cuối kỳ, các bút toán định kỳ và các bút toán điều chỉnh.
 • Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán.
 • Tra cứu số liệu chung của toàn hệ thống.

Tiền mặt, tiền gởi, tiền vay

 • Quản lý nguồn thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng.
 • Theo dõi thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp.
 • Theo dõi các khoản vay, thời hạn vay và các thu chi khác.

Bán hàng

 • Quản lý hóa đơn bán hàng (hàng hóa, dịch vụ).
 • Phiếu nhập hàng bán bị trả lại.
 • Phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn.
 • Báo cáo về doanh thu bán hàng – theo mặt hàng, khách hàng, nhân viên/phòng ban kinh doanh. Công nợ phải thu – theo khách hàng, theo hóa đơn, theo hợp đồng…
 • Theo dõi công nợ.
 • Các báo cáo chi tiết quản lý công nợ của khách hàng, thúc đẩy việc thu tiền đúng hạn, kịp thời.

Mua hàng

 • Quản lý đơn hàng mua, phiếu nhập mua hàng (hàng hóa, dịch vụ).
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.
 • Phân bổ số tiền đã trả cho các hóa đơn.
 • Báo cáo về hàng nhập mua (tổng hợp và chi tiết), công nợ phải thu (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn, đơn hàng)…
 • Tính năng tra cứu linh hoạt.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết.

Tồn kho

 • Theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển hàng hóa.
 • Quản lý hàng hóa chi tiết tới từng hàng hoá, theo lô, theo hạn sử dụng, theo nhiều đơn vị tính. Cho phép tích hợp theo dõi hàng hóa vật tư theo mã vạch Barcode.
 • Giá hàng tồn kho lựa chọn tính theo nhiều phương pháp khác nhau.
 • Báo cáo tổng hợp và chi tiết cung cấp cho kế toán kho các thông tin theo yêu cầu quản lý.

Tài sản cố định

 • Lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý. Giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin về TSCĐ tại một thời điểm bất kỳ.
 • Chương trình cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính khấu hao TSCĐ theo nhiều phương pháp khác nhau phù hợp với từng doanh nghiệp…

Công cụ dụng cụ

 • Lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi thanh lý hoặc báo hỏng. Giúp kế toán có đủ thông tin phục vụ các nhu cầu nghiệp vụ quản lý trong công việc của mình.

Báo cáo chi phí theo khoản mục

 • Cung cấp các báo cáo chi phí theo tiểu khoản và khoản mục phí giúp cho việc tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh.
 • Đặc biệt là các chi phí bán hàng và chi phí quản lý, hỗ trợ đưa ra quyết định về quản trị chi phí hiệu quả.

Giá thành sản xuất liên tục – sản xuất theo đơn hàng

 • Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên.
 • Tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp chương trình sẽ được sửa đổi để tính giá thành theo yêu cầu.

Giá thành công trình, dự án

 • Tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các công trình, dự án và tính giá thành.
 • Lên các báo lãi lỗ theo công trình, dự án.

Báo cáo thuế

 • Trong phân hệ kế toán thuế tập hợp số liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN. Báo cáo có thể kết xuất ra tệp và chuyển vào phần mềm HTKK thuế của Tổng Cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp vào chương trình này.

Báo cáo quản trị theo các trường tự do

 • Ngoài những đối tượng quản lý thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp như hợp đồng, công trình, bộ phận hạch toán… Thì có thể doanh nghiệp sẽ có nhu cầu quản trị một đối tượng đặc thù nào đó. SThink Accounting cho phép người sử dụng tự định nghĩa và quản lý các đối tượng như vậy thông qua 3 trường tự do.

Quản lý hóa đơn 

Quản lý hóa đơn trong phần mềm SThink Accounting
Quản lý hóa đơn trong phần mềm SThink Accounting

Thuế thu nhập cá nhân

 • Phân hệ này cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng. Tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty.
 • Lên các báo cáo theo luật định.

Video giới thiệu Phần Mềm Kế Toán SThink Accounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *