Phần mềm Kế toán SThink Accounting

Phần mềm Kế toán SThink Accounting bao gồm 16 phân hệ, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kế toán cơ bản, chuẩn theo thông tư, nghị định của nhà nước, giảm thiểu phần lớn khối lượng công việc cho các kế toán của công ty.

SThink Accounting được chia bố cục thành nhiều phần, bao gồm:

  • Menu các phân hệ
  • Menu danh mục, số dư và tiện ích (export, import excel …)
  • Menu cập nhật chứng từ
  • Menu công cụ hỗ trợ
  • Menu báo cáo
  • Tiện ích thêm (Truy cập nhanh, ghi chú, ngày, tháng, năm)

Video giới thiệu tổng quan Phần Mềm Kế Toán SThink Accounting

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *