Phím tắt nhanh cho dân văn phòng

Những bạn làm việc thường xuyên với máy tính hãy tham khảo và ghi lại những phím mình thường hay sử dụng nek!

Nhớ và sử dụng được các phím tắt nhanh vô cùng hữu ích và đem lại sự chuyên nghiệp cho người sử dụng máy vi tính văn phòng.

1. Phím chức năng trong ứng dụng windows Explorer của hệ điều hành Windows

 1. F1: Mở phần trợ giúp chung (Help and Support).
 2. F2: Đổi tên cho các Tập tin hoặc thư mục đang được chọn.
 3. F3: Mở hộp thoại tìm tập tin trong thư mục hiện hành.
 4. F4: Mở rộng/thu nhỏ thanh địa chỉ (Address Bar) của các chương trình.
 5. F5: Cập nhật lại nội dung (sự thay đổi) trong các cửa sổ chương trình và trên màn hình Desktop.
 6. F10: Truy cập Menu File trên thanh Menu của chương trình.
 7. F11: Ẩn/Hiện Menu File trên thanh Menu của chương trình.

2. Các tổ hợp phím tắt

 1. Ctrl + A: Chọn tất cả các đối tượng, tập tin và thư mục.
 2. Ctrl + B: Mở danh sách địa chỉ yêu thích của trình duyệt. ( internet explorer)
 3. Ctrl + C: Sao chép (Copy) các đối tượng, tập tin, thư mục.
 4. Ctrl + E: Di chuyển đến thanh tìm kiếm của trình duyệt.
 5. Ctrl + F: Tìm kiếm thông minh trên ứng dụng đang mở.
 6. Ctrl + H: Mở lịch sử lướt web.
 7. Ctrl + I: Mở cây thư mục quản lý địa chỉ yêu thích.
 8. Ctrl + L: Hiển thị hộp thoại nhập địa chỉ trang web cần truy cập.
 9. Ctrl + N: Tạo mới một cửa sổ trình duyệt web.
 10. Ctrl + O: Mở dữ liệu.
 11. Ctrl + P: In ( Print) từ ứng dụng đang mở.
 12. Ctrl + R: Làm mới lại dữ liệu đang hiển thị từ một website.
 13. Ctrl + X: Cắt (Cut) các đối tượng, tập tin, thư mục.
 14. Ctrl + V: Dán (Paste) các đối tượng, tập tin, thư mục.
 15. Ctrl + Z: Phục hồi lại (Undo) lệnh, thao tác mới vừa thực hiện.
 16. Ctrl + một phím di chuyển ( lên/xuống/trái/phải): chọn nhiều tập tin/ thư mục rời rạc.
 17. Ctrl +Shift+ một phím di chuyển ( lên/xuống/trái/phải): chọn nhiều tập tin/ thư mục liên tục.
 18. Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi: Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.
 19. Ctrl + phím di chuyển sang phải: Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.
 20. Ctrl + phím di chuyển sang trái: Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.
 21. Ctrl + phím di chuyển xuống: Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.
 22. Ctrl + phím di chuyển lên: Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.
 23. Ctrl + Esc: Mở menu Start (tương tự như phím Windows)
 24. Ctrl + Alt + Del: Mở bảng Task Manager.
 25. Ctrl + F4: Đóng cửa số hiện hành của trong chương trình đang thực thi.
 26. Ctrl + F10: Phóng to/thu nhỏ cửa sổ ứng dụng.
 27. Del (Delete): Xóa tập tin hoặc thư mục đang được chọn và đưa vào thùng rác (Recycle Bin) để sau này có thể phục hồi lại được.
 28. Alt + F4: Đóng chương trình đang hoạt động.
 29. Alt + Tab: Chuyển đổi các cửa sổ của chương trình đang được mở.
 30. Alt + Enter: Hiển thị hộp thoại Properties của mục được chọn.
 31. Alt + Esc: Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.
 32. Shift + Del (Delete): Xóa tập tin hoặc thư mục đang được chọn nhưng không đưa vào thùng rác (Recycle Bin), sẽ không phục hồi lại được.
 33. Shift + F10: Hiển thị Menu ngữ cảnh của mục được chọn (tương tự khi nhấn nút phải chuột).
 34. Shift + Windows + M: Phục hồi việc thu nhỏ các cửa sổ đang mở.
 35. Windows: Mở Menu Start
 36. Windows + Tab: Chuyển đổi các Tab chương trình trên thanh Taskbar.
 37. Winndows + Pause/Break: Mở bảng System Properties.
 38. Windows + E: Mở chương trình Windows Explorer.
 39. Windows + D: Thu nhỏ/phục hồi các cửa sổ.
 40. Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở.
 41. Windows + R: Mở hộp thoại Run.
 42. Windows + F: Mở chức năng tìm kiếm Search của Windows Explorer.
 43. Backspace: Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *