Phần mềm quản lý tiến độ công việc

Theo xu hướng làm việc hiện đại và với mô hình phát triển ngày càng rộng của công ty thì giám sát và lên kế hoạch công việc theo truyền thống, nhắc việc trực tiếp dần trở nên tốn kém về thời gian. ảnh hưởng tâm lý nhân viên nhưng việc quản lý tiến độ công việc không thể xem nhẹ việc kiểm soát

Ở các công ty có xu hướng tránh áp lực từ cấp trên thì phần mềm quản lý tiến độ công việc được xem như là 1 quân sư ảo giúp kiểm soát mọi việc theo kế hoạch và nhắc việc tự động, cảnh báo một cách nhẹ nhàng.

Như là một phần mềm quản lý khách hàng, nhân viên, quản lý mở rộng mở rông, hệ thống Sthink Workflow management (phần mềm quản lý tiến độ công việc) được các công ty Nhật bản, Hàn Quốc sử dụng xem như 1 công cụ quản trị nội bộ hiệu quả, giúp chủ doanh nghiệp có được thông tin hoạt động của doanh nghiệp 1 cách dễ dàng thông qua hệ thống web, hệ thống email tự động

 1. Đối tương sử dụng:
  • Doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất
  • Có tính chất cần phối hợp nhiều nhân viên, bộ phận
  • Có cam kết tiến độ thời gian
 2. Mục tiêu phần mềm Sthink Workflow management System
  • Quản lý khách hàng, phân quyền thông tin cho nhân viên quản lý khách hàng
  • Kiểm soát sự thay đổi thông tin khách hàng, thêm mới khách hàng qua kiểm duyệt
  • Lưu lại lịch sử giao dịch cuộc gọi, tương tác
  • Quản lý tài liệu liên quan đến khách hàng
  • Quản lý hợp đồng đã ký
   • Chi tiết các công việc trong từng hợp đồng kèm deadline
   • Phân chia công việc của từng thành viên
  • Quản lý việc xin nghỉ phép, công tác .
  • TimeSheet
  • Duyệt, quản lý chi phí theo từng dự án
  • Hệ thống dashboard tuỳ biến theo từng user
 3. Hệ thống phần mềm Sthink Workflow management – phần mềm quản lý tiến độ công việc
  • Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Web Asp.NET MVC5 một trong nhưng công nghệ mới nhất của Microsoft
  • Có thể thao tác bất cứ nơi nào có kết nối internet
  • Dùng được trên cả máy tính, smart phone, Ipad, tablet ..
  • Phân quyền người sử dụng theo nhóm, chức năng thêm mới sửa xoá
  • Phân quyền từng quy trình duyệt cho từng user: Khách hàng, hợp đồng, chi phí, timesheet, xin nghỉ phép ….
  • Hệ thống cảnh báo công việc cần duyệt, cấp dưới và công việc của quản lý thông qua màn hình dashboard
  • Hệ thống cảnh báo bằng email các khoản phải thực hiện, tiến độ của group, chi nhánh và cá nhân …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *