PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phần mềm quản lý bán hàng – SThink bán lẻ cửa hàng

Phần mềm quản lý bán hàng SThink hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý tất cả cửa hàng, chi nhánh bán lẻ một cách hữu hiệu và chính xác.

Quy trình lưu chuyển hệ thống phần mềm quản lý bán hàng SThink STI

Phần mềm quản lý bán hàng SThink STI được xây dựng trên nền công nghệ WPF – Framework 3.5 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft và mô hình 3 tầng.

Lợi ích quản lý hệ thống cửa hàng bán lẻ bằng phần mềm quản lý bán hàng SThink

1.Nhập hàng 

– Phần mềm quản lý bán hàng SThink có tính năng

* Điều chuyển hàng từ kho tổng công ty xuống các cửa hàng bán lẻ.

* Từ các hệ thống cửa hàng khác xuất điều chuyển qua.

* Cửa hàng trực tiếp nhập mua mới

– Phiếu nhập kho – nhập mua hàng tự động lấy dữ liệu xuất hàng từ kho tổng công ty hoặc từ cửa hàng khác điều chuyển qua để đối chiếu số liệu nhập kho.

– Tự tạo phiếu chi tiền cho các chi phí phát sinh tại cửa hàng.

– Tổng công ty có thể theo dõi chi phí phát sinh từng cửa hàng hoặc tổng hợp chi phí phát sinh của tất cả cửa hàng để tổng hợp cho bộ phận kế toán theo dõi.

Phiếu nhập kho – Nhập mua hàng hóa

Tính năng Tạo phiếu xuất điều chuyển hàng giữa các cửa hàng

2.Bán hàng

– Tạo phiếu bán hàng nhanh chóng, chức năng xuất hàng theo lô, date. Giúp người dùng theo dõi xuất những lô hàng cận date.

Phần mềm quản lý bán hàng có thể uyển chuyển xử lý các tính năng trên màn hình nhập liệu cho phù hợp với đặc thù của người dùng. Hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm dễ dàng.

Phiếu tạo đơn hàng bán

– Phần mềm quản lý bán hàng theo từng ca, người quản lý có thể theo dõi doanh thu tại cùng một cửa hàng theo từng ca bán hàng của nhân viên. Từ đó có thể dễ dành tính lương theo doanh số cho từng nhân viên.

Khai báo danh mục ca làm việc từng cửa hàng

 

Báo cáo bán hàng theo ca làm việc

– Phần mềm quản lý bán hàng tích hợp hệ thống barcode và máy in bill hỗ trợ người dùng sử dụng dễ dàng, kiểm soát chặt chẽ.

– Xây dựng các nhóm giá bán từ tổng công ty áp xuống, các nhân viên tại cửa hàng không được sửa giá các vật tư đã được quy định trong danh mục giá.

Điều chỉnh thông tin giá bán của từng hàng hóa theo từng nhóm khách và ngày hiệu lực

– Tự động tạo phiếu thu tiền khi in bill, ghi nhận doanh thu bán hàng kịp thời.

3. Quản lý kho

– Quản lý mã hàng hóa chặt chẽ theo nhiều chỉ tiêu tùy thuộc vào đặc thù từng công ty khách hàng.

– Nhập  –  xuất kho tích hợp thiết bị quét barcode kiểm soát chặt chẽ hàng hóa

– Chức năng theo dõi tồn kho theo lô, date, vị trí kệ hỗ trợ người dùng tiết kiệm thời gian xuất hàng giao khách, chính xác theo dõi chặt chẽ số lượng hàng tồn kho.

Xây dựng danh mục quản lý kho

– Theo dõi nhập – xuất – tồn kho tại cửa hàng chính xác.

– Các báo cáo tồn kho theo lô, date, vị trí, kệ.

4. Quản lý dữ liệu tập trung – Kết nối phần mềm kế toán

– Phần mềm quản lý bán hàng SThink STI quản lý tập trung dữ liệu của tất cả các cửa hàng.

– Nhà quản trị và kế toán có thể theo dõi tình hình doanh thu tức thời tại tổng công ty. Kiểm soát hàng tồn kho của từng cửa hàng để kịp thời điều chuyển hàng tránh tình trạng ứ đọng hàng, hàng cận date nhiều.

– Phần mềm quản lý bán hàng SThink có các cặp định khoản kế toán có thể dễ dàng kết nối phần mềm kế toán hạch toán các sổ sách kế toán

Màn hình lọc các báo cáo theo từng cửa hàng hoặc theo dõi tổng hợp các cửa hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *