Download mẫu phiếu thu theo theo thông tư 133

Download mẫu phiếu thu theo thông tư 133

Phiếu thu là chứng từ kế toán tiền tệ dùng để xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có phiếu thu.

Download mẫu phiếu thu theo thông tư 133
Download mẫu phiếu thu theo thông tư 133

Download mẫu phiếu thu theo thông tư 133 trên file excel tại đây: https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/Mau-phieu-thu.xlsx

Lưu ý:

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên. Ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào phiếu thu. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt. Chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

  • 01 liên: Thủ quỹ giữ lại để ghi sổ quỹ
  • 01 liên giao cho người nộp tiền
  • 01 liên lưu nơi lập phiếu

Cuối ngày toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

  • Đối với ngoại tệ: Phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.
  • Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu

Xem thêm:

>>> Xem thêm Phần mềm kế toán miễn phí

Quý khách có nhu cầu sử dụng phần mềm miễn phí,  vui lòng để lại tin nhắn ở trang Web: https://sthink.com.vn/

Hoặc liên hệ trực tiếp: 0903 100 558 – (028) 3974 5006

Phần mềm STHINK chuyên lập trình chỉnh sửa theo yêu cầu của Quý khách hàng. Hỗ trợ tư vấn giải pháp quy trình vận hành phần mềm phù hợp với đặc thù kinh doanh sản xuất của từng DN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *