Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo thông tư 133

Hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo thông tư 133 mới nhất. Áp dụng cho DN nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó phần hướng dẫn về báo cáo tài chính có 2 mẫu. Trong bài viết này hướng dẫn làm báo cáo tài chính theo thông tư 133 mẫu số B01b-DNN.

Dưới đây là mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133 B01b-DNN:

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133
Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133

Cách lập báo cáo tình hình tài chính theo thông tư 133

1. Trong báo cáo tài chính, DN phải trình bày các thông tin sau:

  • Tên và địa chỉ của doanh nghiệp
  • Ngày lập báo cáo tài chính

2. Cơ sở lập báo cáo tài chính

  • Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp
  • Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết
  • Căn cứ vào báo cáo tình hình tài chính năm trước (để trình bày cột đầu năm).

 

Download mẫu báo cáo tình hình tài chính trên excel tại đây:

https://sthink.com.vn/wp-content/uploads/2019/03/BCTC-B01B-TT133.xlsx

Chú ý: Báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 133 có 2 Mẫu là: Mẫu B01a – DNN và Mẫu B01b – DNN.
Theo quy định: DN có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b – DNN thay cho Mẫu số B01a – DNN.

  • Mẫu B01a-DNN: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
  • Mẫu B01a-DNN: Tài sản và nợ phải trả trên Báo cáo tình hình tài chính được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *