Phần mềm kế toán ngành thực phẩm

Phần mềm kế toán ngành thực phẩm của công ty Sthink cung cấp các giải pháp kế toán trong ngành công nghiệp thực phẩm. Sthink cung cấp các giải pháp ứng dụng cho các công ty chế biến thực phẩm và các nhà phân phối thực phẩm hoặc bán lẻ trong các cửa hàng chuyên doanh các mặt hàng thực phẩm trái cây, đồ đóng hộp, đông lạnh, đồ khô các loại,…

phần mềm kế toán ngành thực phẩm
Đối tác CJ Food

Ngành thực phẩm có một số đăc thù cơ bản như tính mùa vụ, hạn sử dụng của sản phẩm, phân phối logistic, đổi trả hàng hóa bị lỗi,… Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng thì các đặc thù này là những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp thực phẩm.

Phần mềm kế toán chuẩn
Phần mềm kế toán chuẩn

Phần mềm kế toán ngành thực phẩm gồm có 16 phân hệ:

 • Hệ thống
 • Tổng hợp
 • Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Bán hàng
 • Mua hàng
 • Tồn kho
 • Tài sản cố định
 • Công cụ dụng cụ
 • Báo cáo chi phí theo khoản mục
 • Gía thành dự án, công trình
 • Gía thành sản xuất liên tục
 • Gía thành sản xuất theo đơn hàng
 • Báo cáo thuế
 • BCQT theo các trường tự do
 • Quản lý hóa đơn
 • Thuế thu nhập cá nhân

Ngoài ra, phần mềm kế toán ngành thực phẩm của Sthink không phải phần mềm đóng gói nên các tính năng, nghiệp vụ được khảo sát trực tiếp và lập trình lại để phù hợp với từng khách hàng cụ thể.

Các tính năng chính của phần mềm kế toán ngành thực phẩm

Mua hàng

Phần mềm sẽ hỗ trợ nhà quản lý thực hiện các nhiệm vụ

 • Hỗ trợ lên báo cáo tổng hợp các mặt hàng từ những đơn đặt hàng của khách hàng để nhân viên thu mua hàng dễ dàng.
 • Báo cáo đơn hàng theo nhà cung cấp và mặt hàng.
 • Ở danh mục hàng hóa, khi lên kế hoạch mua hàng nếu số tiền vượt mức cho phép phải chờ người có quyền phê duyệt điều chỉnh giá hợp lý.
 • Trường hiện thông tin tồn kho hiện tại giúp người dùng theo dõi thông tin khi lên kế hoạch mua hàng.
 • Theo dõi ứng tiền hoặc chuyển khoản tiền cho nhân viên thu mua để mua hàng. Đồng thời cũng theo dõi các khoản tạm ứng cho nhà cung cấp.
 • Lập báo cáo theo dõi những phiếu xuất kho nào của hóa đơn nào, những phiếu xuất kho nào chưa có hóa đơn.

Bán hàng

 • Lập báo cáo giao hàng nhóm theo khách hàng.
 • Gíup doanh nghiệp theo dõi hàng xuất chính xác.
 • Lập phiếu xác nhận công nợ thực nhận để xác định lại số lượng và ghi nhận công nợ đã giao hàng để cuối tháng ghi nhận công nợ.
 •  Đối chiếu chi tiết số lượng xuất kho và bán hàng gom các phiếu xuất kho nào đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Và phiếu xuất kho nào chưa xuất.

Vận chuyển

 • Các khoản chi cho xe như : Vỏ xe, dầu, nhớt… khi làm phiếu chi hoặc xuất luôn kèm với chỉ số km hiện tại để phục vụ các báo cáo sau này
 • Danh mục tài xế, xe,… giúp quản lý dễ dàng hơn
 • Lịch điều xe đơn giản ưu tiên theo các đơn hàng cùng địa bàn. Trên lệnh điều xe này có ghi thời gian ước lượng đi và về để tiện việc sắp xếp cho các đơn hàng tiếp
 • Cuối kỳ hay năm sẽ có báo cáo thống  kê các xe hoạt động hiệu quả, chi phí thấp mà vận chuyển được nhiều hàng

Quản lý kho

 • Có danh mục quy đổi đơn vị tính dễ dàng quản lý hàng hóa sản phẩm theo nhiều đơn vị như gói, hộp,…
 • Quản lý hàng tồn kho theo số lô, date,…
 • Danh mục phiếu xuất điều chuyển kho quản lý xuất nhập kho từ kho này đến kho khác
 • Các báo cáo nhập xuất kho.

Tính lương

 • Chính sách tính lương cho nhân viên (nhân viên hành chính, nhân viên thu mua, tài xế,…)
 • Xây dựng chế độ lương thưởng cho nhân viên thu mua hoặc các nhân viên liên quan trong quá trình từ mua hàng đến bán hàng.
 • Tính lương phụ cấp theo ngày công.
 • Chi lương huê hồng cho nhân viên sale.
 • Các báo cáo bảng lương.
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ 1 NĂM NGAY: https://sthink.com.vn/dung-thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *