Giá thành sản xuất

Với kinh nghiệm trên 14 năm lập trình phần mềm kế toán, công ty Sắc Màu đã xây dựng nên hệ thống kế toán giá thành sản xuất không chỉ giúp bạn những công việc kế toán sổ sách, hạch toán nghiệp vụ phát sinh còn tính giá thành sản xuất đáp ứng việc quản lý các chi phí giá thành theo yêu cầu của doanh nghiệp qua phần mềm “ SThink Accounting – Kế toán giá thành sản xuất ”

Phân hệ giá thành sản xuất

 

Phân hệ giá thành sản xuất

Để tính giá thành cần sử dụng nhiều thông tin đầu vào đã được tạo ra từ các phân hệ khác nên ngay từ lúc thiết lập hệ thống người dùng cần phải khai báo rõ ràng các số liệu
chi phí sản xuất trong kỳ và các tài liệu liên quan để tính toán tổng giá thành sản xuất, lao vụ đã hoàn thành theo từng đối tượng tính giá thành và từng khoản mục chi phí.
1. Khai báo danh mục
– Yếu tố chi phí: cho phép kế toán lựa chọn và tập hợp chi phí để phân bổ đa dạng: trực tiếp, theo phân xưởng hoặc theo bộ phận hạch toán. Kiểu phân bổ chi phí được tập hợp khi phân bổ cũng đa dạng: Trực tiếp theo sản xuất, hệ số, số lượng nhập kho, định mức vật tư, các yếu tố chi phí khác, sản xuất.Chọn danh sách yếu tố chi phí: chi phí tập hợp được, được phân bổ dựa vào số phát sinh của các yếu tố chi phí khác, sử dụng trường này khi khai báo kiểu phân bổ chi phítheo yếu tố chi phí khác. Liệt kê các yếu tố chi phí sẽ dựa vào đó để làm hệ số phân bổ chi phí
– Bộ phận hạch toán, phân xưởng: dùng để khai báo danh mục bộ phận hạch toán phục vụ cho nhu cầu hạch toán trong doanh nghiệp, SThink Accounting thường dùng cho việc tính giá thành sản phẩm.
– Khai báo định mức và hệ số: để tập hợp và phân bổ chi phí người sử dụng cần khai báo các thông tin:
+ Khai báo định mức nguyên vật liệu: một sản phẩm sản xuất ở các phân xưởng khác nhau có định mức khác nhau thì phải cập nhật định mức cho từng sản phẩm ở từng phân xưởng
+ Khai báo hệ số phân bổ chi phí: một yếu tố chi phí nào đó được phân bổ theo hệ số thì ta phải khai báo hệ số phân bổ.
+ Khai báo hệ số quy đổi về sản phẩm chuẩn: được quy đổi theo hệ số của từng tháng.
2. Điều chuyển công đoạn: tạo phiếu điều chuyển công đoạn trong trường hợp bán thành phẩm không qua nhập – xuất kho mà được đưa trực tiếp qua công đoạn sau.
3. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ được cập nhật cho từng sản phẩm ở từng phân xưởng sản xuất
4. Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ: chương trình sẽ tự động tính số lượng nhập kho trong kỳ dựa vào phiếu nhập kho.
5. Tập hợp và phân bổ chi phí:

Tập hợp và phân bổ chi phí tính giá thành sản xuất

 + Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL: Chi phí NVL được tập hợp trực tiếp cho từng sản phẩm, chi phí nguyên vật liệu được phân bổ dựa theo định mức vật tư.
 + Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số: chi phí được phân bổ theo hệ số, chi phí được phân bổ dựa vào các yếu tố chi phí khác.
6. Tính giá thành sản phẩm: chương trình sẽ tính giá thành của sản phẩm sau khi chi phí được tập hợp và phân bổ xong.
7. Điều chỉnh và cập nhật giá: chương trình cho phép điều chỉnh lại giá của sản phẩm đã được tính ở bước tính giá thành.
8. Kết chuyển chi phí sang tài khoản 154: chương trình sẽ tự động kết chuyển chi phí tập hợp trên các tài khoản 621,622,627 sang tài khoản chi phí sản xuất dở dang 154.
Tuy nhiên trong một số trường hợp người dùng vẫn có thể kết chuyển chi phí sang 154 thông qua chức năng kết chuyển tự động ở phân hệ tổng hợp.

Kết chuyển chi phí sang tài khoản 154

9. Báo cáo: chương trình cung cấp nhiều dạng báo cáo giá thành phục vụ theo từng yêu cầu của doanh nghiệp.
Một số mẫu báo cáo doanh nghiệp hay sử dụng
– Bảng kê chứng từ
– Bảng kê nhập – xuất điều chuyển công đoạn
– Tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu theo sản phẩm
– Thẻ tính giá thành sản phẩm
– Báo cáo chi tiết giá thành theo vật tư
– Bảng giá thành sản phẩm
– Bảng tổng hợp giá thành theo yếu tố chi phí
– Bảng định mức nguyên vật liệu
– Bảng so sánh nguyên vật liệu định mức và thực tế
– Sổ chi tiết tài khoản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *