Dọn dẹp ổ C: Khi ổ cứng đầy

  • Xóa file trong %temp%
  • Xóa file trong Windows emp
  • Xóa file system restore
  • giảm dung lượng thùng rác
  • Xóa các file truy cập internet
  • Xóa các file update của windows đã download về tại:  C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
  • Xóa các file trong thư mục C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2 do hệ thống tự update driver card màn hình
  • Xóa user đăng nhập hiện tại, nhớ tạo user admin mới trước khi xóa và phân quyền truy cập thư mục nếu có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *