Ưu đãi hóa đơn điện tử khi sử dụng phần mềm kế toán STHINK

Trong thời kỳ công nghiệp 4.0, ngành thuế đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa các giao dịch với cơ quan thuế. Trong đó giải pháp về hóa đơn điện tử được đánh giá là bước tiến mới. Nó mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và … Đọc tiếp Ưu đãi hóa đơn điện tử khi sử dụng phần mềm kế toán STHINK