Quy trình MRP

Phần mềm SThink MRP quản lý kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, định mức vật tư hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất, quản lý thông tin sản xuất, quản lý từng công đoạn.

Quy trình SThink MRP

Bước 1:  Khai báo danh mục

* Khai báo điều chỉnh đơn vị sản xuất, dây chuyền sản xuất.
* Khai báo ngày nghỉ của nhân công
* Khai báo định mức vật tư cho từng sản phẩm, tỷ lệ hao hụt vật  tư

Bước 2:  Quản lý lệnh sản xuất

* Lập lệnh sản xuất
* Duyệt lệnh sản xuất

Bước 3: Kế hoạch sản xuất

*  Điều chỉnh thời gian tăng ca
* Theo dõi nhập – xuất NVL/ bán thành phẩm/ thành phẩm hoàn thành tại mỗi công đoạn và theo từng lệnh sản xuất.
* Sắp xếp tiến độ ưu tiên của đơn hàng.
* Theo dõi và quản lý tiến độ sản xuất, giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Bước 4:  Tổng hợp thông tin xuất các báo cáo theo dõi

* Báo cáo hao hụt
* Báo cáo số lượng NVL cho đơn hàng
* Báo cáo nhắc nhở đơn hàng trễ tiến độ
* Báo cáo kiểm tra kết quả tính kế hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.