Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị là gì?

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị là phần mềm được sử dụng để cải thiện hiệu suất hoạt động của máy móc thiết bị. Nó có nhiệm vụ quan trọng giúp nhân viên thực hiện nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo trì máy móc vật tư. Giúp nhân viên bảo trì theo dõi, giám sát công việc hàng ngày.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị quản lý toàn diện thiết bị vật tư, quản lý lưu trữ, sữa chữa linh kiện. Ngoài ra còn theo dõi  tất cả các quá trình làm việc và chi phí liên quan.

Phần mềm quản lý bảo trì thiết bị SThink

 • Quản lý người sử dụng
 • Quản lý vật tư thiết bị
 • Quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa
 • Quản lý nhiên liệu tiêu hao
 • Quản lý nhân sự bảo trì
 • Quản lý công việc
 • Các tiện ích liên quan

Các tính năng chính phần mềm bảo quản lý bảo trì thiết bị

1. Quản lý số liệu

 • Khoá số liệu: Khoá các số liệu của những ngày cũ không cho phép người dùng thao tác liên quan đến các chứng từ cũ kể cả user đó có được phân quyền sửa, xoá chứng từ.
 • Back up số liệu: Tự backup dữ liệu định kỳ tháng file lưu bên ngoài tránh trường hợp bất khả kháng máy chủ gặp xử cố cài lại không bị mất dữ liệu.
 • Khai báo các tham số sử dụng trong hệ thống.
 • Dùng chuẩn phần mềm có sẵn.

2. Quản lý máy móc thiết bị

– Cấu trúc danh mục thiết bị được chia theo cấp quản lý theo mã hiệu

  • Cho phép nhập danh mục các phụ tùng đi kèm theo thiết bị hỗ trợ người dùng theo dõi được việc thu mua sửa chữa, bảo trì thiết bị và quản lý khấu hao giá trị của thiết bị.

  • Cho phép đính kèm các file hướng dẫn sử dụng, file thiết kế, hình ảnh của các thiết bị trong danh mục vật tư, thiết bị.

– Tạo các phiếu xuất điều chuyển thiết bị ( có kèm danh mục phụ tùng của thiết bị nếu có) giữa các phân xưởng/ các bộ phận.

– Quản lý các quy định về bảo trì định kỳ, giám sát tình trạng của thiết bị.

– Xem lịch sử bảo trì của thiết bị và lịch sử thay thế của từng phụ tùng trên thiết bị.

– Cho phép thể hiện sơ đồ lắp đặt thiết bị theo từng địa điểm xây lắp.

– Quản lý VTTB theo kho, theo dõi các hoạt động nhập, xuất, điều chuyển VTTB theo vị trí kho, kệ

– Tìm kiếm nhanh số lượng tồn kho của từng loại VTTB trên từng vị trí trong kho thông qua tìm kiếm theo nhiều tiêu chí để có kết quả nhanh và chính xác.

– Xác định tồn kho VTTB tối thiểu dựa vào tình hình sử dụng thực tế dựa vào việc thiết lập tồn kho định mức tối thiếu trong danh mục VTTB và cảnh báo tồn kho dưới hạn mức tối thiểu.

– Báo cáo tổng hợp VTTB có số lượng tồn kho thực tế nhỏ hơn hạn mức tồn kho tối thiểu.

– Cho phép import và export các thông tin liên quan đến thiết bị, vật tư phụ tùng qua excel.

– Lên các báo cáo tồn kho, nhập kho, danh sách thiết bị

3. Mua sắm VTTB thay thế

 • Hoạch định nhu cầu mua vật tư
  • Dựa trên phiếu đề xuất bảo trì để lên kế hoạch xuất vật tư, phụ tùng.
  • Trường hợp kho không đủ số lượng, sẽ lên kế hoạch thu mua vật tư, phụ tùng và theo dõi quy trình đặt mua.
   phần mềm quản lý bảo trì thiết bị
   Hoạch định mua vật tư
 • Tìm kiếm nhanh số lượng các VTTB đã được đề xuất mua dựa vào bảng kê đơn hàng

4. Quản lý công tác bảo dưỡng, sửa chữa

 • Quản lý thời gian chạy máy/ ngừng máy
  • Tạo phiếu cập nhật thời gian máy hoạt động và ngừng hoạt động.
  • Cập nhật thời gian máy hoạt động theo kế hoạch sản xuất.
    
 • Cập nhật thời gian máy ngừng hoạt động theo các chỉ tiêu
  • Thời gian bảo trì, kiểm tra, sửa chữa thiết bị, máy móc
  • Thời gian nghỉ theo ca của nhân viên đứng máy
  • Thời gian các ngày nghỉ của nhân viên
 • Quản lý yêu cầu của bộ phận chủ quản thiết bị
 • Quản lý kế hoạch sản xuất để tính cửa sổ bảo trì.
 • Tổng hợp tình hình xử lý các yêu cầu bảo trì.
 • Quản lý bảo trì thiết bị
  • Lập kế hoạch bảo trì thiết bị bổ sung cho kế hoạch bảo trì định kỳ.
  • Xử lý các thông số giám sát tình trạng không đạt thiết bị.
  • Tính lịch bảo trì định kỳ theo lịch.
  • Cảnh báo bảo trì định kỳ theo thời gian chạy máy.

5. Quản lý nhiên liệu tiêu hao

 • Quản lý nhập, xuất, tồn nhiên liệu theo từng máy trong từng kho
 • Quản lý yêu cầu nhập/xuất nhiên liệu của các bộ phận
 • Theo dõi định mức nhiên liệu tiêu hao theo từng VTTB trong từng kho.

6. Quản lý nhân sự bảo trì

– Lên danh mục nhân sự bảo trì thiết bị, danh sách nhân sự theo ca quản lý công việc bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

7. Quản lý công việc

 • Lên các bảng kê, báo cáo hỗ trợ người dùng quản lý công việc
  • Danh sách các thiết bị đến hạn hiệu chuẩn
  • Danh sách tất cả các phiếu bảo trì đang thực hiện trong ngày.
  • Danh sách các phiếu bảo trì quá hạn hoàn thành nhưng chưa hoàn thành.
  • Bảng kê các công việc bảo trì đến hạn cần thực hiện hoặc quá hạn thực hiện.
  • Danh sách các thiết bị có thông số giám sát tình trạng quá hạn hoặc đến hạn kiểm tra
 • Báo cáo các vật tư có tồn kho tối thiếu nhỏ hơn tồn kho quy định

8. Chức năng hỗ trợ

 • Hỗ trợ chức năng gởi tự động gởi mail các trường hợp
  • Gởi mail báo chủ quản duyệt yêu cầu bảo trì
  • Gởi mail các báo cáo cần theo dõi
   • Bảng kê các công việc bảo trì đến hạn cần thực hiện hoặc quá hạn thực hiện.
   • Tổng hợp tình hình bảo trì

Phần mềm quản lý bảo trì khi đươc sử dụng sẽ cho thấy được sự đổi mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất. Những lợi ích thiết thực mà nó mang lại sẽ làm bất kì doanh nghiệp nào hài lòng.

Khi có nhu cầu sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị STHINK hãy tìm đến Colorsoft, sẽ mang đến cho doanh nghiệp những tư vấn và phần mềm như ý. Tại Colorsoft có rất nhiều những phần mềm với tính năng và hạng mục công việc khác nhau chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng. Rất mong được đồng hành trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *