Phần mềm MRP là gì?

Nếu bạn thất bại trong chuẩn bị là đang chuẩn bị cho thất bại’’

Phần mềm MRP là gì

Phần mềm MRP
Phần mềm MRP

– MRP là được viết tắt của từ Manufacturing Resource Planning là hoạch định các nguồn lực sản xuất.  Những công ty sản xuất điển hình có hàng ngàn sản phẩm và linh kiện để quản lý, thứ tự  thay đổi liên tục và nhu cầu không xác định được.  Tuy nhiên, tất cả những cái khó trên không  thể không có cách khắc phục. Tình thế này có thể quản lý hiệu quả thông qua việc sử dụng  một hệ thống kiểm soát và hoạch định được vi tính hóa.

    – Những doanh nghiệp công ty có thể tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng hệ thống phần mềm MRP . Một  hệ thống được dẫn dắt bởi một kế hoạch có thể chỉ rõ sản phẩm cuối cùng (thành phẩm)  hoặc sản lượng của một chức năng sản xuất (sản lượng ở một công đoạn nào đó). Kiểm soát  tiến độ thực hiện các đơn hàng để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Phần mềm MRP
Phần mềm MRP
Một hệ thống phần mềm MRP thành công cần có 5 yếu tố sau:

1. Thực hiện đầy đủ kế hoạch

Đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cố gắng nào khi thực hiện hệ thống phần mềm MRP .
Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ sẽ hiểu nhầm khi nhiều vấn đề phát sinh và tạo ra sự lộn xộn.  Chỉ sau khi kế hoạch này được chuẩn bị phần cứng và phần mềm, cải tiến độ chính xác của dữ liệu và thực hiện các hoạt động khác.

2. Sự hỗ trợ thích hợp của máy tính 

Chắc chắn đây là một yếu tố dễ thực hiện nhất với hệ thống phần mềm MRP  – một trong những giải pháp phần mềm SThink của công ty Sắc Màu .

3. Dữ liệu chính xác

Một hệ thống phần mềm quản lý sản xuất hoàn chỉnh đòi hỏi cần có một dữ liệu chính xác.

4. Hỗ trợ từ quản lý

Có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng sự hỗ trợ của nhà quản lý cấp cao là chìa khóa cho sự thực hiện thành công của hệ thống hơn lời nói miệng. Nhà quản lý cấp cao phải thường xuyên quan tâm thiết lập và vận hành hệ thống phần mềm .

5. Sự hiểu biết của người sử dụng

Mọi công nhân viên các cấp của công ty phải hiểu biết  về  vai trò và trách nhiệm trong từng hoạt động của hệ thống phần mềm.  Cả người và hệ thống là những  vấn đề cần giải quyết để sử dụng hệ thống thành công. Khi điều này làm được có lợi nhuận  từ việc giảm tồn kho, cải tiến năng lực sản xuất. Tất cả các công ty sản xuất và dịch vụ điều có lợi ích từ việc sử dụng phần mềm nếu được lắp đặt và vận hành phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *