Lợi ích MRP

Tính năng & Lợi ích nhà quản trị

* Tính năng MRP

– Hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sảnxuất, phân tích năng lực và nguồn lực của hệ thống sản

xuất, MRP sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL  để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất.

– Thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.

– Chức năng của phần mềm MRP bao gồm kiểm kê hàng tồn kho, quản lý mua hàng, dự báo sản xuất, tính toán chi phí nguyên liệu, lập kế hoạch mua hàng

* Quản trị sản xuất nhằm đạt các mục tiêu:

– Hoàn thành chức năng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho khách hàng đúng số lượng với tiêu chuẩn chất lượng và thời gian phù hợp.

– Tạo ra và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

– Tạo ra tính linh hoạt cao trong đáp ứng liên tục nhu cầu của khách hàng về sản phẩm.

– Đảm bảo tính hiệu quả trong việc tạo ra các sản phẩm cung cấp cho khách hàng.

* Lợi ích nhà quản trị

Phần mềm SThink MRP cung cấp các lợi ích rõ ràng hơn hẳn các hệ thống hoạch định nguồn lực sản xuất không chuyên nghiệp.

– Hoạch định và phân bổ nguồn lực sản xuất tốt hơn. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của hệ thống MRP là dữ liệu tốt hơn và lớn hơn Cái nhìn sâu sắc vào các chi phí thực tế của hàng tồn kho, con người, thiết bị và chi phí thời gian thực tế.

  – Sản xuất thân thiện với môi trường. Do công tác hoạch định và kiểm soát sản xuất tốt hơn cho phép các doanh nghiệp tạo ra ít chất thải và phế liệu hơn, qua đó tránh lãng phí và giảm thiểu những tác động tới môi trường. Ngoài ra, các tài liệu sản xuất đều được số hóa thành các văn bản điện tử giúp cho các doanh nghiệp cắt giảm chi phí văn phòng như giấy in, mực in…

– Khả năng tích hợp với phần mềm kế toán. Mục tiêu cốt lõi của phần mềm SThink MRP trong hệ thống là giúp nhà quản lý ra quyết định mua những gì và mua khi nào. Do vậy, việc tích hợp với phân hệ kế toán sẽ giúp nghiệp vụ kiểm kê và tính giá trị hàng tồn kho trở nên dễ dàng hơn. Hệ thống tài khoản thu xử lý đặt hàng và thanh toán.

Hơn thế nữa SThink MRP còn giúp nhà quản lý doanh nghiệp có thể thu thập được thông tin, kiểm tra, giám sát, quản lý được quy trình sản xuất sản phẩm đang ở giai đoạn nào. Nắm bắt được tình hình sản xuất của doanh nghiệp thường xuyên, liên tục, kịp thời và chính xác.

Nhờ vậy nhà quản lý có thể đưa ra những chiến lược, giải pháp thúc đẩy tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, tăng năng suất lao động  từ đó giúp doanh nghiệp gia tăng được lợi nhuận thuần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *