Kế toán tổng hợp

Phần mềm kế toán tổng hợp hỗ trợ người kế toán xử lý rất nhiều giao dịch tài chính, cơ bản nhất là lên báo cáo tài chính phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp. 1. … Đọc tiếp Kế toán tổng hợp