Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC

NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

 1. Nội dung chính Thông tư 78/2021/TT-BTC 

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử bao gồm:

 • Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử
 • Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 • Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác
 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
 • Tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

2. Thời hạn áp dụng 

Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

– Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01/7/2022.

– Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC và của Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

Mặc dù thời hạn bắt buộc 100% các tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử là 1/7/2022, tuy nhiên để đẩy mạnh tiến trình “phủ sóng” hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đưa ra chủ trương triển khai hóa đơn điện tử theo 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 (11/2021 – 3/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bình Định.
 • Giai đoạn 2 (4/2022 – 7/2022): Triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.

Hướng dẫn CHUYỂN ĐỔI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123 VÀ THÔNG TƯ 78 đối với khách hàng dùng Hóa đơn điện tử Viettel:

Bước 1: Kiểm tra thông tin từ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp về yêu cầu đơn vị dùng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống hóa đơn điện tử theo tài khoản khách hàng đang sử dụng, và thực hiện:

   1. Kiểm tra thông tin doanh nghiệp, lưu ý điền đầy đủ thông tin email và số điện thoại.

   2. Kiểm tra/cập nhật thông tin chứng từ số (nếu có)

   3. Chọn Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC có sẵn trên hệ thống.

   4. Thêm ký hiệu hóa đơn theo đúng chuẩn Thông tư 78/2021/TT-BTC.

“Giải thích ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử Theo Khoản 1, Điều 4, Thông tư 78/2021/TT-BTC:

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6: Số 1 phản ánh hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.
 • Số 2: phản ánh hóa đơn điện tử bán hàng.
  Số 3: phản ánh hóa đơn điện tử bán tài sản công.
  Số 4: phản ánh hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.
  Số 5: phản ánh tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.
  Số 6: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Ký hiệu hóa đơn điện tử

 • Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:Ký tự đầu tiên (01) (C hoặc K): C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã.
  Hai ký tự tiếp theo (02) (2 chữ số Ả rập): Thể hiện năm lập hóa đơn điện tử.
  Một ký tự tiếp theo (1 chữ cái): T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng.
  Hai ký tự cuối cùng (chữ viết): Do người bán tự xác định theo nhu cầu quản lý.”

   5. Lập và nộp tờ khai Đăng ký/thông báo sử dụng HDDT mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT trực tiếp trên hệ thống.

Bước 3: Chờ Cơ quan thuế phê duyệt chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (kết quả trả về từ Cơ quan thuế được cập nhật online trên phần mềm)

Bước 4: Kiểm tra kết quả phê duyệt, trạng thái Đăng ký sử dụng Hóa đơn là “Hoạt động” thì Quý khách hàng có thể sử dụng Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Bước 5: Lập/Xuất hóa đơn điện tử theo nhu cầu.

HD sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông Tư 78 trên hệ thống hóa đơn điện tử SInvoice 1.0

Để lập và nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Thông Tư 78, trên hệ thống SInvoice 1.0; Bạn thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Thêm mới mẫu hóa đơn

– Bước 2: Thêm mới ký hiệu hóa đơn

– Bước 3: Lập thông báo phát hành.

Video hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông Tư 78 trên hệ thống SInvoice 1.0 Viettel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *