Download và HDSD Microsoft Project 2016

Quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và quản lý các công việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đặt ra với nhiều ràng buộc về thời gian, chi phí và nguồn lực. HDSD Microsoft Project 2016 sẽ có thể giúp bạn:

hdsd microsoft project 2016
Màn hình microsoft project 2016

Trước khi khởi công:

 • Tổ chức lập kế hoạch và quản lý dự án
 • Cung cấp dự trù về mặt thời gian thực hiện mỗi công việc trong kế hoạch cũng như thời gian toàn bộ dự án
 • Lên lịch công việc của cá nhân hoặc tổ chức
 • Chỉ định các nguồn lực và chi phí cho các công việc trong dự án

Trong quá trình thực hiện dự án:

 • Điều chỉnh kế hoạch để thích ứng với điều kiện ràng buộc
 • Chuẩn bị các báo biểu cần thiết cho dự án
 • Dự trù các tác động đến tiến độ của dự án khi xảy ra những thay đổi có ảnh hưởng đến dự án
 • In ấn các báo cáo
 • Làm việc và quản lý theo nhóm

Sau khi hoàn thành dự án:

 • Xem xét lại dự án để đối phó với các tình huống ngẫu nhiên
 • Đánh giá tài chính chung của dự án
 • Cho phép quan sát trở lại và phân tích dự án theo thực tế đã thực hiện
 • Rút kinh nghiệm trong thực hiện dự án

link download giao trinh su dung PM 2016

HDSD Microsoft Project 2016 sẽ giúp cho công việc quản lý dự án diễn ra dễ dàng hơn tuy nhiên cũng còn rất nhiều hạn chế như: chi phí bản quyền cao, khó sử dụng, các doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều tính năng không phù hợp,…

Công ty phần mềm Sắc Màu phát triển phần mềm quản lý tiến độ dự án, không phải là phần mềm đóng gói và được tinh chỉnh theo đặc thù riêng từng ngành của khách hàng. Giao diện vô cùng thân thiện với khách hàng. Dễ dàng quản lý công việc của nhân viên và dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *