ERP cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty như thế nào?

Hy vọng nhất của ERP trong việc chứng minh giá trị là cải thiện cách thức công ty nhận đơn hàng và xử lý nó cho đến khi ra hóa đơn và ghi nhận doanh thu – gọi cách khác là quá trình xử lý đơn hàng hoàn chỉnh (order fulfillment process). Chính vì vậy mà ERP thường được xem như là phần mềm hỗ trợ vô hình. ERP không xử lý các quy trình trước khi bán

Hơn thế, ERP nhận đơn hàng từ khách hàng và sau đó cung cấp “đường đi” phần mềm sẽ thực hiện tự động hóa các bước khác nhau trong suốt quy trình xử lý đơn hàng cho đến khi hoàn tất. Khi nhân viên nhập từng đơn hàng vào hệ thống ERP, nhân viên có đầy đủ thông tin cần thiết để hoàn tất đơn hàng.

Các nhân viên trong phòng ban khác nhau có thể xem chung thông tin và cập nhật của mỗi đơn hàng. Khi một phòng ban nào đó thực hiện xong đơn hàng thì thông tin đó sẽ tự động nối kết qua hệ thống ERP rồi truyền tải đến bộ phận khác. Nếu nhân viên muốn kiểm tra các đơn hàng đến đâu rồi, chỉ cần kết nối vào hệ thống ERP là sẽ theo dõi được tất cả.

Với ERP, quá trình đơn hàng di chuyển xuyên suốt hệ thống, khách hàng nhận hàng nhanh hơn và ít xảy ra sai sót hơn trước kia. Với cách thức như vậy ERP có thể vận dụng cho các quy trình kinh doanh chính khác của doanh nghiệp như quản lý nhân viên hoặc báo cáo tài chính…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *