Xác định kế hoạch lộ trình nhân viên trong hệ thống định vị Sthink DMS

MCP (Master coverage plan) là một phần công việc không thể thiếu để giúp hệ thống bán hàng hoạt động hiệu quả Đối với nhân viên sale: vừa có thể mở rộng thị trường cũng như có kế hoạch ghé thăm các khách hàng theo tầng suất viên thăm Đối với giám sát: sẽ chủ … Đọc tiếp Xác định kế hoạch lộ trình nhân viên trong hệ thống định vị Sthink DMS