kế toán vốn bằng tiền và các khoản vayQuản lý Vốn bằng tiền và các khoản vay
Quản lý Vốn bằng tiền và các khoản vay

Liên hệ

Vốn bằng tiền là một bộ phận vốn lưu động trong doanh nghiệp là lượng tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị.

  • Nội dung chi tiết
  • Gửi yêu cầu báo giá

Phân hệ kế toán thu - chi 

Phần mềm SThink giúp người dùng quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của công ty liên quan đến các khoản thu/chi/tồn quỹ Tiền mặt ( TK111), Tiền gửi hàng ( TK112) theo từng loại tiền ( USD, VND...), Tiền đang chuyển ( TK113). Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu của khách hàng và chi cho nhà cung cấp, giúp người dùng có kế hoạch thu - chi hợp lý

Tính năng chính 

- Lập và in các chứng từ thu / chi / giấy báo nợ / giấy báo có theo mẫu có sẵn hoặc theo từng mẫu riêng của ngân hàng ( Sacombank, Vietcombank, BIDV, ....) 

Phần mềm kế toán - Ủy nhiệm chi Vietcombank

Mẫu Ủy nhiệm chi ngân hàng Vietcombank 

Phần mềm kế toán SThink - Mẫu phiếu thu

Mẫu phiếu thu

- Giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, theo hóa đơn, theo hợp đồng, theo khoản mục phí. Ngăn chặn việc chi âm, cảnh báo người dùng chi tiền vượt hạn mức tồn tối thiểu ( do người sử dụng tự quy ước).
Tự động tính và cập nhật lại tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (tháng / quý / năm).
 
- Ngoài ra, chương trình còn có tính năng quản lý khế ước. Hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát các khoản khế ước - khoản vay. Cảnh báo khế ước đáo hạn.
- Cho phép người dùng gán mã phí bắt buộc phải nhập khi nhập chứng từ. 
- Thực hiện thu - chi liên quan đến một  hoặc nhiều khách hàng cũng như nhà cung cấp trên một chứng từ.
- Thực hiện thanh toán thu - chi chi tiết cho từng hóa đơn , từng khách hàng hoặc nhà cung cấp.
- Cho phép theo dõi các khoản tạm ứng (tk 141), các khoản nợ phải thu (1388) và các khoản nợ phải trả (3388) theo từng lần phát sinh,  từng lần thanh toán.
- In các báo cáo:
+ Sổ quỹ chi tiết tiền mặt/ Tiền gửi ngân hàng.
+ Bảng số dư tiền tại quỹ và tại các ngân hàng.
+ Bảng kê số dư tài khoản tức thời của các tài khoản kiểm tra chi âm.
+ Bảng kê các khế ước.
+ Tổng hợp các khế ước đến hạn và quá hạn.
+ Sổ chi tiết tiền vay.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+....
 

Để lại lời nhắn

Họ tên
Email
Nội dung