Phần mềm quản lý đánh giá hoàn thành chỉ tiêu công việc (Sthink KPI)Phần mềm quản lý đánh giá hoàn thành chỉ tiêu công việc (Sthink KPI)
Phần mềm quản lý đánh giá hoàn thành chỉ tiêu công việc (Sthink KPI)

Liên hệ

  Theo bạn nghĩ KPI là gì? – KPI chính là viết tắt của Key Performance Indicators, là một hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc là công cụ đo lường, đánh giá hiệu quả công việc được thể hiện qua số liệu, tỷ lệ, chỉ tiêu định lượng, nhằm phản ảnh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng hay cá nhân.
  Ngoài ra KPI còn là 1 công cụ hiện đại, giúp các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên. Vì vậy KPI được áp dụng cho nhiều mục đích quản lý như: quản lý hệ thống công việc của một tổ chức, quản lý công việc của nhóm, quản lý công việc của cá nhân.

  • Nội dung chi tiết
  • Gửi yêu cầu báo giá

- Việc sử dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV), hệ thống KPI được hiểu là những chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công việc. Hay nói cách khác KPI chính là mục tiêu công việc mà cá nhân, tổ/nhóm, phòng/ban, tổ chức… cần đạt được để đáp ứng yêu cầu đã đặt ra trước đó.

- Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. KPI là cơ sở để nhà quản lý đánh giá thành tích của nhân viên và đưa ra những khuyến khích phù hợp cho từng nhân viên

- Thông thường mỗi vị trí chức danh sẽ có bản mô tả công việc trong đó nêu rõ những trách nhiệm của vị trí chức danh đó phải thực hiện. Dựa trên cơ sở những trách nhiệm công việc đó Nhà quản lý sẽ đưa ra các chỉ số (mục tiêu) để đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của vị trí chức danh đó.

- Với phần mềm Sthink KPI đánh giá mức độ hoàn thành công việc thì chúng ta có thể thiết lập đánh giá thông qua các chỉ số như: khách hàng, hợp đồng, liên hệ, đề nghị, chi phí…Các chỉ tiêu đánh giá được nhân viên thực hiện và thao tác vào phần mềm sau khi hoàn thành. (xem hình bên dưới)

 

- Phần mềm Sthink KPI cho phép phân quyền chức danh và bộ phận cho từng nhân viên hoặc theo nhóm nhân viên của từng bộ phận chức năng, đảm bảo chức danh và các công việc được phân công một cách cụ thể nhất cho từng nhân viên trong các phòng ban và bộ phận. (xem hình bên dưới)

 

- Với các chức danh đã được phân quyền chi tiết và cụ thể trong phần mềm, ngoài ra phần mềm Sthink KPI còn cho phép cấp quản lý Phân quyền các cấp duyệt đối với từng nhân viên phụ trách của các phòng ban/ bộ phận. (xem hình bên dưới)

 

- Các thông tin của khách hàng khi nhân viên tìm kiếm và mang về được nhân viên tạo mới thông tin Khách hàng trực tiếp trên phần mềm Sthink KPI.(xem hình bên dưới)

 

- Kèm thêm thông tin khách hàng là thông tin các hợp đồng của khách hàng đã ký kết cũng được theo dõi một cách liên tục và chính xác nhất qua Menu tạo mới thông tin hợp đồng. (xem hình bên dưới)

 

- Các khoản chi phí của nhân viên được nhập vào phần mềm chính xác với nhiều phân loại khoản chi phí. (xem hình bên dưới)

 

- Ngoài ra các thông tin đề xuất cũng được phần mềm quản lý một cách chặt chẽ và chính xác nhằm nắm bắt cụ thể, theo dõi các đề xuất đã tiến hành kiểm duyệt. (xem hình bên dưới)

 

- Thông tin khách hàng được thể hiện chi tiết nhất với các thông tin liên hệ cụ thể và rõ ràng để doanh nghiệp có thể nắm bắt tình hình và trạng thái của khách hàng mà nhân viên phụ trách quản lý theo dõi. (xem hình bên dưới)

 

- Với các thông tin hoàn thành được nhập và hệ thống phần mềm Sthink KPI, phần mềm tổng hợp các thông tin thông qua menu Dashbroad để tạo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho nhân viên theo chức danh và công việc mà cấp quản lý đã giao. (xem hình bên dưới)

 

- Việc ghi nhận mức hoàn thành công việc qua Menu Timesheet của nhân viên không còn phức tạp và khó khăn nữa, nay được theo dõi tự động một cách chặt chẽ và chính xác theo từng chức danh và bộ phận của nhân viên được giao. (xem hình bên dưới)

 

- Phần mềm Sthink KPI cho phép báo cáo tiến độ làm việc của nhân viên với khách hàng chi tiết và liên tục theo từng tháng. (xem hình bên dưới)

 

- Giờ đây việc theo dõi công nợ của khách hàng càng trở nên chặt chẽ hơn, với tính năng  kiểm soát nợ công nợ của khách hàng được theo dõi và tiến hành thu hồi nợ trực tiếp bởi nhân viên quản lý khách hàng. Công nợ được thu hồi và báo cáo trực tiếp vào phần mềm, phần mềm tiến hành phân loại và lập bảng báo cáo các công nợ còn phải thu nếu có. (xem hình bên dưới)

 

- Nhằm trợ giúp cho nhân viên và cấp quản lý có thể theo dõi doanh số một cách nhanh nhất, phần mềm Sthink KPI cho phép so sánh kết quả doanh số giữa các tháng/kỳ, một tiện ích rất hay để có thể nắm bắt doanh số tức thời của nhân viên đã đạt được cho tới thời điểm hiện tại. (xem hình bên dưới)

 


Để lại lời nhắn

Họ tên
Email
Nội dung