FileList công cụ quản lý số liệuFileList
FileList

Liên hệ

FileList là công cụ được phát triển để chuyên chỉnh sửa số liệu, lập trình và thao tác trên các cơ sở dữ liệu Foxpro, visual foxpro

Được phát triển kèm với sản phẩm kế toán Fast Accounting.

  • Nội dung chi tiết
  • Gửi yêu cầu báo giá

Bao gồm các tập lệnh, chức năng tìm kiếm thay đổi các table, procedure ...

Chức năng up dữ liệu lên excel


Để lại lời nhắn

Họ tên
Email
Nội dung